ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 19437 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Pocta Bohuslavu Martinů

0 Rémy Martin 8.12.2014

Patří již k zaběhnuté tradici, že v rámci Dnů Bohuslava Martinů zaznívají vedle skladeb tohoto autora i díla dalších tvůrců. Nejinak tomu je i na letošním ročníku. Jeden z takto komponovaných večerů je připraven na 10. prosince v Obením domě v Praze, kde jsou na programu Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK s dirigentem Tomášem Braunerem vedle Koncertu pro violoncello a orchestr č. 1 Bohuslava Martinů (sólový part přednese Tomáš Jamník) ještě skladby Antonína Dvořáka (Sedmá symfonie) a Jana Klusáka. Jeho sedmidílný písňový cyklus s názvem Hořkosti, zhudebňující verše Josefa Václava Sládka a věnovaný pěvci Romanu Janálovi, zazní dokonce ve světové premiéře.

Jan Klusák patří už řadu let k nejvýraznějším postavám české kultury, a to nejen jako skladatel zasahující svou tvorbou do různých žánrů, ale rovněž jako filmový a divadelní herec (spojený s Divadlem Járy Cimrmana) a také jako literát. Je autorem obsáhlého hudebního díla, zahrnujícího dosud kolem tří desítek orchestrálních kompozic, obdobný počet skladeb komorních, řadu sborů a písně, melodramy, tři opery (přičemž čtvrtou dokončuje), balet i filmovou, televizní a scénickou hudbu. S politickým uvolněním po roce 1989 se stal předsedou hudebního odboru obnovené Umělecké besedy, místopředsedou České hudební rady, členem poradní umělecké komise Pražského jara a poradcem Národního divadla. Jeho celoživotní práce byla roku 2006 oceněna Medailí Za zásluhy, kterou mu udělil prezident republiky.

Další články, recenze a doporučení Rémy Martina naleznete na blogu Remy-Martin.cz nebo na stránce facebook.com/RemyMartinCZ.

Každou sudou středu v 18:00 si vychutnejte pořad Vybrané tóny Rémy Martina na Rádiu Classic Praha.