ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 28686 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Vliv na hudební tvorbu

0 Rémy Martin 27.3.2014

Často vídám v tištěných programech nepodstatné a mnohdy naivní informace o tom, jak konkrétní životní událost ovlivnila dílo toho a toho skladatele. Tvorbu autorů tak údajně ovlivňují životní radosti v podobě prvních lásek a narození potomků nebo naopak tragédie, jako jsou úmrtí blízkých členů rodiny. Samozřejmě, pokud vyjdeme z předpokladu, že vše souvisí se vším, tak na tom kus pravdy je, nicméně mnozí spisovatelé těmto faktům přikládají možná až příliš velkou důležitost.
Skeptik, který těmto vlivům nevěnuje mnoho pozornosti, by mohl snadno oponovat výrokem, který skladatelé často citují: „Hudební vědec nebo kritik by si měl zkusit napsat například obyčejný, nejjednodušší kánon a hned zjistí, na co skladatel při psaní myslí a co má na jeho práci vliv.” Spojování těchto možná doopravdy nespojitelných věcí je ještě pozůstatkem romantismu, který ale přetrvává dodnes. Mně, možná jako skeptikovi, nezbývá nic jiného než se vždy pousmát nad tvrzeními typu, že ve třetí větě symfonie se zračí životní naděje autora.

Další články, recenze a doporučení Rémy Martina naleznete na blogu Remy-Martin.cz nebo na stránce facebook.com/RemyMartinCZ.

Každou sudou středu v 19:00, lichý pátek v 10:00 a sudou sobotu ve 12:00 poslouchejte Vybrané tóny Rémy Martina na rádiu Classic.