ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 26077 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

O podstatě tvůrčího procesu

0 Rémy Martin 20.10.2014

Před časem mě moje vrozená zvědavost přivedla až k významné americko-francouzské spisovatelce, dramatičce a libretistce, Gertrude Steinové. Tato dáma, ač Američanka, prožila většinu života v Paříži, kam „utekla” za svým bratrem a kde kromě bohaté činnosti autorské proslula svým salonem na 27 Rue de Fleures, jehož pravidelnými návštěvníky významní umělci počátku 20. století, např. Pablo Picasso, Paul Cézanne, Francisco Riba-Rovira či Henri Matisse. Jako autorka si Steinová vydobyla silné renomé díky svému experimentálnímu přístupu k literatuře a umění obecně. Její postavení bylo tak významné, že svými příspěvky do veřejného diskurzu mohla dokonce pomoci získat, či naopak ztratit reputaci.
Do těchto intencí spadá i text z roku 1940 s názvem „Co jsou mistrovská díla a proč jich je tak málo?“, v němž jde autorka k samotné podstatě tvůrčího procesu. Podle Steinové lze každé umělecké dílo zařadit do jedné ze dvou skupin, na dílo, jehož podstatou je entita, nebo identita, přičemž prvně uvedené obstojí samo o sobě a druhé je silně spjato s osobou autora, jeho nejbližším prostředím či dobou vzniku. Za jediné správné východisko poctivého tvůrčího přístupu považuje Steinová právě díla entická, která stojí pevně na svých nohou a jsou v pravém slova smyslu nezávislá na všem, co by jim mohlo propůjčit identitu.
Každý autor tak stojí před zásadní otázkou: „O co mi jde, když tvořím? O sebe sama, nebo o dílo samotné?” Podle Steinové platí, že pouze za předpokladu entické podstaty díla, může vzniknout něco skutečně mistrovského. Je tomu tak proto, že mistrovské dílo není obrazem osoby autora nebo jeho doby, ale vždy obrazem sebe sama. Jinými slovy existence a význam díla (mistrovského) musí být nadčasové. Musí stát mimo identitu s kýmkoliv a čímkoliv.
V této souvislosti mi dovolte popřát všem autorům, aby jejich tvůrčí puzení bylo vždy podstaty entické a vznikala tak díla vskutku nadčasová.
Přeji všem o oktávu výraznější zážitek.

Další články, recenze a doporučení Rémy Martina naleznete na blogu Remy-Martin.cz nebo na stránce facebook.com/RemyMartinCZ.

Každou sudou středu v 19:00 si vychutnejte pořad Vybrané tóny Rémy Martina na Rádiu Classic Praha.