ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 14056 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Česká filharmonie a Jiří Bělohlávek

0 Rémy Martin 14.12.2014

I v tomto týdnu se můžeme těšit na abonentní koncert České filharmonie, který je jako vždy naplánován v premiéře na středeční večer a v repríze pak na čtvrtek i pátek. Ač je to těžko uvěřitelné, dramaturgie České filharmonie nás nepřestává překvapovat. Tento týden orchestr uvede v koncertním podání českou premiéru opery Bohuslava Martinů Čím lidé žijí.
Námětem této jednoaktové pastorální opery je povídka Lva Nikolajeviče Tolstého Pohádka o ševci, podle níž si Martinů sám upravil libreto v anglickém jazyce s názvem What Men Live By. V dopise domů sděluje: „Teď pracuji na jedné z povídek Tolstého… ta o tom ševci co čekal na návštěvu Pána Ježíše.“ Orchestru předepsal Martinů 13 dechových, 21 smyčcových nástrojů, klavír a bicí. Do partitury vepsal poznámku o tom, že dílo má působit jako „mirákl“ a samotný děj je vhodnější spíše naznačovat než skutečně hrát. Ani scéna nemá být příliš realistická a ani slovu mluvčího není zapotřebí rozumět v doslovném popisu. Martinů se zde současně vrací (rolí vypravěče a chóru) k prvkům antického a středověkého divadla.
Prostý, jímavý příběh, který je převyprávěním novozákonního evangelia, přináší hudbu, v níž Martinů používá skromných avšak působivých a pro jeho tvorbu charakteristických hudebních prostředků a postupů. V této operní pastorele slyšíme kus jeho vzdáleného domova a kouzlo českých Vánoc. Jako v řadě jiných děl se zde skladatel hlásí ke křesťanské tradici a prožívá příběh prostého člověka a jeho lásky k bližnímu, podobně jako kdysi Ježíš Kristus putující světem. Konzervativní prvky dovedl skladatel v konečném výsledku mistrovsky skloubit s moderními výboji divadelními, jak ostatně naznačují jeho pokyny k interpretaci díla a jak je tomu i u jiných jeho operních děl.
Jako sólisté se představí Lucie Silkenová, Ester Pavlů, Jan Martiník, Petr Svoboda, Ivan Kusnjer nebo Tomáš Kořínek. Já osobně jsem velice zvědavý na výkon koncertního mistra Josefa Špačka, kteý se netradičně představí v mluvené roli vypravěče. Naopak vůbec nepochybuji, že výkon šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka bude inspirující jako vždy.

Další články, recenze a doporučení Rémy Martina naleznete na blogu Remy-Martin.cz nebo na stránce facebook.com/RemyMartinCZ.

Každou sudou středu v 18:00 si vychutnejte pořad Vybrané tóny Rémy Martina na Rádiu Classic Praha.