ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 4317 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

UP AIR: Od dubna v tom lítáme s vámi

0 Redakce PLAY.CZ 1.4.2014

Již 1. dubna 2014 se rozběhne vysílání nového rádia UP AIR, které vzniklo z iniciativy studentů Univerzity Palackého v Olomouci. Poslechnout si jej bude možné prostřednictvím webových stránek rádia i chytrých telefonů.

Na realizaci rádia se podíleli studenti a pedagogové dvou kateder Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Katedry žurnalistiky a Katedry divadelních, filmových a mediálních studií. Záměrem bylo vybudovat nezávislou rádiovou stanici, která by sloužila jako informační, osvětová, zábavní a propagační platforma nejen pro členy akademické obce. Nově vzniklé reprezentativní médium podpoří s maximálním využitím studentské energie, hudebního cítění, humoru a relevantního podávání informací pozitivní vnímání univerzity jako celku a Olomouce jako místa ke studiu. „Rádio UP AIR poskytne rozmanitou programovou skladbu složenou z pořadů Zpravodajsko-publicistické a Kulturní sekce, založených především na mluveném slově, a z relací Hudební sekce, soustředěných zejména na menšinové hudební žánry, které se neobjevují v mainstreamové rádiové produkci.“ říká Zuzana Řezníčková, šéfredaktorka rádia. Vysílání bude probíhat výhradně online, a to jak v přímém přenosu, tak ve formě podcastů uložených na webu pro pozdější přehrávání.

Tým rádia UP AIR, který je složen především ze studentů Filozofické a Přírodovědecké fakulty UP, si klade za cíl zprostředkovat prostor pro mezioborové a mezifakultní setkávání studentů a vyučujících, popularizovat akademickou činnost a univerzitní aktivity v nejširším slova smyslu, informovat o realizované studentské i pedagogické mobilitě a také zasáhnout vysíláním do segmentu středoškolské mládeže a cíleně je přitáhnout k zájmu o univerzitní dění. Prioritou je rovněž prolamovat bariéry mezi univerzitou a veřejným prostorem aktivním zájmem o dění v kultuře, umění, politice i environmentálních tématech na úrovni města Olomouce, Olomouckého kraje i České republiky.

Poslouchejte rádio UP AIR online