ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5074 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

ŽIVĚ: Veřejná diskuse o roli veřejnoprávních médií v České republice

0 Redakce 20.5.2013

O roli veřejnoprávních médií budou na Filozofické fakultě UK diskutovat ředitelé České televize a Českého rozhlasu.

Veřejnou diskusi o roli veřejnoprávních médií v České republice Veřejnoprávnost? Vyváženost? Objektivita?, která se uskuteční v úterý 21. května 2013 v čase 16.00–18.00 ve Velké aule FF UK (místnost č. 131), pořádá Filozofická fakulta UK v Praze a Fakulta sociálních věd UK v Praze. Pozvání k diskusi přijali ředitelé České televize a Českého rozhlasu a odborníci na mediální problematiku.

Jako akademická půda bychom rádi do tematiky role a kvality našich veřejnoprávních médií vnesli věcný pohled odborníků na mediální problematiku a zároveň nechali promluvit hlavní garanty – generální ředitele České televize a Českého rozhlasu. Od diskuse si slibuji kritické pojmenování problémů a přístupu vedení našich veřejnoprávních médií s nastíněním výhledu do budoucna,“ uvedl děkan Filozofické fakulty UK v Praze doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Pozvání do debaty přijali:
Ing. Petr Dvořák, MBA, generální ředitel České televize
MgA. Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu
Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., Metropolitní univerzita Praha
PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK v Praze

Moderátor debaty:
Jakub Jirsa, Ph.D., Filozofická fakulta UK v Praze

Akce se uskuteční ve Velké aule FF UK (místnost č. 131), nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

On-line přenos debaty zajišťuje POZITIV.