ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5281 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Benjamin Kuras

Dvě nové knihy Benjamina Kurase

0 jsk 16.4.2021

Po knize Malá paměť přichází nakladatelství Dauphin s dalšími dvěma „žhavými kovidovými“ novinkami od známého spisovatele, dramatika a humoristy Benjamina Kurase. V první z nich, nazvané Sex nás všechny přežije, naleznou čtenáři vedle autorových článků, kterými přispíval do časopisu Playboy, také humorné a velice trefné úvahy nad rozličnými sexuálními tématy. I zde autor aplikuje svůj přístup „4P“ –… Continue Reading »

Nová kniha Benjamina Kurase

0 jsk 23.12.2020

Malá paměť, to je nejnovější literární dílo známého spisovatele, dramatika a také humoristy Benjamina Kurase, které autor napsal během svého jarní karanténou způsobeného „uvěznění“ v Praze. Nejedná se o autobiografii, nýbrž o knihu memoárů. Jak sám autor v knize vysvětluje: „Tento memoár bude ani ne tak psaní o životě, jako psaní o psaní. O událostech a lidech,… Continue Reading »