ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 21877 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

František Drtikol: Půvabná geometrie nahého ženského těla

0 Redakce 10.4.2012

Retrospektivní výstavu, nazvanou mnohoznačně Nahá geometrie (končí 15. května) představuje pražská GATE Galerie. Jedná se o přehlídku 89 děl slavného fotografa Františka Drtikola (1883 – 1961), které byly zapůjčeny ze soukromých evropských a amerických sbírek.

Tento významný český umělec byl znám především svým vysoce originálním zobrazením ženského těla (na výstavě však uvidíte i akty mužské), vycházejícího z umění barokního malířství, symbolismu i secese.

Černobílá fotografie je bezpochyby pro vyjádření krásy křivek nahého těla tou nejvhodnější formou. Zobrazení „choulostivé estetiky“ však musí mít v sobě kromě prvoplánové nahoty vždycky ještě cosi navíc. To Drtikol nalézá ve zvláštní světelné a prostorové architektuře jednotlivých děl.

Nepracuje totiž se svými modelkami a modely běžným způsobem. Využívá jejich přirozených fyzických dispozic a doslova je vkládá do prostoru. Nahá postava do něj pak „vroste“ tak, jakoby tam patřila od nepaměti.

Proto při sledování některých Drtikolových prací člověku ani nepřijde, že se dívá na akt. Příkladem budiž asi jeho nejslavnější fotografie nazvaná prostě Vlna (nebo Temné vlny) z roku 1927. Prohnuté ženské tělo je geniálně zakomponované mezi dvě vlnovité křivky tak, že vlastně tvoří třetí, centrální, křivku. Tak se poněkud vyzývavá poloha ženy „vpije“ do okolní hmoty a vytvoří s ní jednotu.

V tom je právě Drtikolovo kouzlo, dokáže bezezbytku využívat geometrických tvarů jako je kruh, přímka, obdélník či trojuhelník, které dokáže skloubit s živým tělesným „předmětem“ tak, že tato symbióza působí na pozorovatele naprosto nenuceně nebo až triviálně jednoduše. Avšak teprve při bližším ohledání toho kterého snímku pochopíme naplno umělcovu rafinovanou hru se stíny, šerosvity i předměty samotnými. To co vypadá na první pohled lehce, je výsledkem hluboké znalosti „hmoty“ světla a jejího využití při takovém stylu zobrazení.

Právě proto je František Drtikol právem považován za „první ligu“ černobílého aktu. A ostatní umělci, věnující se tomuto oboru pak z tohoto pomyslného souboje musí nutně vyjít jako druhořadí plagiátoři.

František Drtikol: Nahá geometrie
GATE Galerie, Praha, do 15. května 2012

Jan Šída