ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 13102 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Festival spisovatelů Praha. Sledujte on-line

0 Redakce 4.6.2009

Michael March zahájil 7. června již 19. ročník Festivalu spisovatelů Praha. V roce 1989 založil Američan žijící v Praze literární fórum, které se za devatenáct let své existence zařadilo mezi nejvýznamnější kulturní události a pozvalo do Prahy mnohé laureáty Nobelových cen, letos mimo jiné čínského básníka Gaa Xingjiana.
PROGRAM FESTIVALU ONLINE PŘENOS Z FESTIVALU V ČEŠTINĚ ONLINE PŘENOS Z FESTIVALU V ANGLIČTINĚ
Co stálo u zrodu tohoto neobvyklého setkání spisovatelů?

Myšlenka založit Festival spisovatelů Praha pochází z Londýna. V Londýně se na konci 70. let toužili seznámit s literáty ze Střední a Východní Evropy. Patřil jsem k jednomu ze zakladatelů festivalu, které uspořádalo čtení Child of Europe, kde vystoupilo osm básníků z osmi komunistických zemí z Evropy. Psal se únor 1989, ve vzduchu byla cítit zvláštní atmosféra. Takže jsme se dostali i do televize. Po sametové revoluci jsem byl v květnu 1991 pozván, abych připravil festival spisovatelů v Praze ve Valdštejnském paláci. Bylo to poprvé, kdy byl Valdštejnský palác otevřen veřejnosti.

Jaké jsou reakce na Festival spisovatelů Praha v porovnání s dalšími literárními festivaly ve světě?

Festival vytváří stimulující intelektuální atmosféru; není komerčním festivalem, je založen na myšlenkách, a to tvůrce přitahuje. Proto je ve světě vnímám pozitivně.

Jedna z nejdiskutovanějších událostí posledních měsíců byla aféra kolem Milana Kundery, kdy v Respektu vyšlo zveřejnění jeho údajného udání Miroslava Dvořáčka, který pak šel na čtrnáct let do vězení…

Každý je nevinný, dokud není prokázána jeho vina. Když se podíváte na skandál, který potom vypuknul, tak ten je sice naprosto směšný, ale bohužel zásadní pro osobu Milana Kundery.  

Myslíte si, že v tomto případě sehrály roli i ekonomické důvody?

Ne, tady se jedná o politický a ne ekonomický důvod. Nejde o pár prodaných Respektů navíc, nebo o počet knih, které Kundera prodá. Jde jen o jeho reputaci. Celé to je sebedestruktivní.

Jak poezie souvisí s každodenním životem?

Poezie je velice blízká životu. Má své bytí, svůj organizmus, hledá nesmrtelnost, přestože ví, že ji nikdy nemůže najít. Obsahuje v sobě protimluvy a dvojsmysly a také něco jiného; tajemství, tajemství života. Svět je jak viditelný, tak neviditelný, ale poezie zůstává neviditelná a jenom velmi malá část z ní může být uzřena.   

Co si myslíte o autorech, kteří píší na poptávku, tak aby jejich knihy měly tržní úspěch?

Jde o jejich individuální zodpovědnosti. Většina lidí by ráda byla ekonomicky nezávislá. Ale pro básníka není žádné ekonomické ospravedlnění, musí hledat způsob, jak žít, jak přežít a jak nacházet svobodu. Je mnoho otázek, které si musíme denně klást.

Projevuje se ekonomická krize na sponzorování kultury?

Samozřejmě. Ale kultura musí být vždy odpoutána od peněz, aby mohla být svobodná. Nemluvíme zde o business kultuře. Určitě je mnoho lidí, kteří by rádi zaměnili business za kulturu, protože mnohé se děje ve jménu čisté ekonomiky.
Kultura nemluví stejným jazykem jako business, nepoužívá politické manipulace. Pravá kultura je naprosto zdravá, objektivní a oproštěná od jedu a vlivu peněz.


TOMÁŠ KOPEČNÝ

(redakčně kráceno)