ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 22128 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Technika doprovází hudbu již stovky let

0 Rémy Martin 20.2.2014

Nedávno jsem se zabýval svým oblíbeným tématem – vlivem techniky na hudbu. Používání elektroniky a počítačů k hudební produkci je dnes již téměř samozřejmostí. Ovšem geneze tohoto fenoménu je obsažena už v samotné lidské povaze. První použití stroje k hudební produkci můžeme sledovat už ve starém Řecku, kde byly používány vodní varhany – velice složitý stroj, který dokázal fungovat sám o sobě, něco jako dnešní zvonkohra.
Maximální složitosti bylo dosaženo v renesanci při výrobě klasických varhan. Zde již byla potřeba nejen konstruktéra, ale plné využití varhan bylo možné pouze za asistence obsluhy čítající v některých případech tři i více osob a samotného hudebníka. Vrcholem se staly varhanní stroje z doby baroka, které konstruoval Bach. Mechanizace pokračovala různými směry plynule dál. Existují například pokusy o mechanický záznam hudby z doby romantismu – především se jednalo o pokusy zaznamenat hru klavíristy Liszta.
Pak přišla elektrifikace a zajímavé pokusy Oliviera Messiaena nebo třeba Steva Reicha, který se mimochodem právem charakterizuje jako hudebník, jenž změnil dějiny hudby a dokázal vyvolat halucinogenní hudební účinky. Přišly první syntetizátory, možnost smyček na magnetofonových pásech atd. A už jsme v současnosti, v době počítačů…
Pokud by vás zajímaly průkopnické začátky, existuje výborné dvojalbum The Early Gurus of Electronic Music, které mapuje práce klasických skladatelů a experimentátorů z let 1948 až 1980.

Další články, recenze a doporučení Rémy Martina naleznete na blogu Remy-Martin.cz nebo na stránce facebook.com/RemyMartinCZ.

Každou sudou středu v 19:00, lichý pátek v 10:00 a sudou sobotu ve 12:00 poslouchejte Vybrané tóny Rémy Martina na rádiu Classic.