ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 31166 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Jedna z nejlepších knih o hudbě – Thomas Mann: Doktor Faustus

1 Rémy Martin 13.6.2013

Již jsem se mnohokrát zmiňoval o knize Doktor Faustus od Thomase Manna. O víkendu jsem dočetl dvě jiné knihy na hudební téma a opět mi došlo, že Doktor Faustus je nejlepší kniha o hudbě, s jakou jsem se dosud setkal. A tak se k ní opět krátce vrátím. O hudbě totiž snad ani víc napsat nejde. A lépe již vůbec ne. Kniha je momentálně k sehnání pouze v bazarech. Pravděpodobně již ale existuje její elektronická podoba.

Nebudu vám prozrazovat děj tohoto hudebního románu. Chci jen zdůraznit, že autor sbíral na tento text prameny 47 let, během nichž se stýkal s lékaři, psychology, psychiatry, s historiky, hudebníky i s vědci mnoha oborů. Kniha má filosofický rozměr, který je zajímavý tím, že je mnohoznačný a nejednoznačný. Vše lze vysvětlit mnoha způsoby zároveň. Důležité pasáže na různá témata mají formu dialogů, případně debaty o více účastnících. To umožňuje obhájit konkrétní věc z různých, často neslučitelných úhlů pohledu. Zásadní statě s rozborem hudebních skladeb Mann konzultoval nebo přímo psal se skladatelem Arnoldem Schoenbergem. Ostatně, hlavní postava je ve svých zásadních povahových vlastnostech a intelektuálních schopnostech tak trochu kříženec právě Arnolda Schoenberga a Friedricha Nietzscheho. Kniha rovněž popisuje rozpad Německa v období dvou světových válek a souběžně ukazuje úpadek člověka a fenomenální pohled na psychiku a myšlení génia, který je zároveň postižen jistou chorobou… Ale to již prozrazuji moc.

Další články, recenze a doporučení Rémy Martina naleznete na blogu Remy-Martin.cz nebo na stránce facebook.com/RemyMartinCZ.

Každou sudou středu v 19:00, lichý pátek v 10:00 a sudou sobotu ve 12:00 poslouchejte Vybrané tóny Rémy Martina na rádiu Classic.