ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 28343 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Hans Magnus Enzensberger: I vážné věci můžeme říkat vtipně

0 Redakce 8.4.2010

O německém literátovi Hansu Magnusi Enzensbergerovi, který navštíví v červnu Festival spisovatelů Praha, lze říci leccos, rozhodně ne však to, že by se zdráhal vyjadřovat ke společenským tématům.

Jste muž mnoha řemesel. Jak zvládáte tolik činností najednou?

Souvisí  to s tím, že člověk je postaven symetricky. Má například dvě ruce. Pravou ruku užívám na psaní a pořád mi zbývá  jedna ruka volná. Tou se dají dělat věci, které člověk nezvládne sám: redigovat časopis, spolupracovat s nakladatelstvím, podílet se na divadelní nebo operní inscenaci. Myslím, že tento postup je zdravý, protože chronickou nemocí spisovatelů je narcismus. Spisovatel sedí sám v izolaci u stolu, a tak vznikají profesionální deformace, úchylky, dokonce psychické poruchy.

 
Váš záběr je neuvěřitelně široký – píšete i knihy pro děti…

Píšu pro děti, či přesněji pro mladé lidi mimo jiné proto, že mám dvě dcery. Ty říkají, že rodiče a děti by se neměli vzájemně nudit, ale jeden by měl druhého bavit. A když prý jsem spisovatel, tak ať píšu i pro ně. Několikrát jsem to zkusil. Navíc si myslím, že mezi literaturou pro dospělé a pro děti existuje zbytečná hranice. Z literárního hlediska však platí pro obě oblasti stejná měřítka.

 
Kdysi jste prohlásil: Jestliže básník chce, aby ho čtenáři brali vážně, musí mít znalosti v matematice, chemii a medicíně.

Asi jsem to přehnal, protože spisovatel by neměl svým kolegům předepisovat, co by měli znát. Ale myslím, že ignorantství nikomu neprospívá. Spisovatel by měl vidět svět takový, jaký je. Přírodní vědy zaujímají v dnešním světě místo, které dříve zaujímaly ideologie. Proto by bylo hloupé je ignorovat.

 
Jak se stavíte k pojmu "angažovaný  spisovatel"? Spisovatel jako "svědomí  národa"?

To byl odjakživa nesmysl. Nevím, kolik existuje druhů hmyzu, možná milion. I spisovatelů je nekonečné množství druhů. Nemůžeme jim určovat pravidla, která ostatně v literatuře ani neexistují. Nelze říkat "literatura by měla", "literatura musí". Literatura nic nemusí. Navíc je nekontrolovatelná. Roste divoce a existují v ní i jedovaté rostliny.

Nejhorší a opravdu směšné je považovat spisovatele za "proroky vlasti", za "učitele národa". Dokonce, i když  je někdo opravdu velký umělec, nic to neznamená. Spisovatel může skvěle psát a být přitom politický analfabet, nebo ještě hůř: politický zločinec. Umění a morálka jsou dvě věci, které často vůbec nejdou dohromady. Vezměte si Bertolta Brechta: jako člověk zcela nepřijatelný, a jak krásné psal básně!  
 

Jak vnímáte současnou mladou německou literaturu?

Teď je to o mnoho lepší, v 70. a 80. letech se toho příliš nedělo. Ale tyto věci jdou vždycky v určitých vlnách, to jistě znáte i z české literatury: čtyři pět významných osobností, pak přicházejí epigoni a rozmělnění. Mě těší, když přichází někdo nový a zajímavý, protože čím lepší jsou ostatní, tím lepší jsem i já. Závist je hloupost, naopak obdiv je zdravý.

Vaše dílo přitom je přijímáno jako velmi kontroverzní.

Ale to je normální, tak je to správné. To je důkazem životnosti, nejen díla a autora, ale i jeho čtenářů. Znamená to, že vaše slova vyvolala reakci, že donutila ostatní lidi o nich přemýšlet. Byl bych velmi zklamán, kdyby byly moje básně přijaty vlažně a s lhostejnou shovívavostí.
Redakce FSP

Hans Magnus Enzensberger vystoupí na 20. ročníku mezinárodního Festivalu spisovatelů  Praha 6. – 10. června 2010 na Nové  scéně Národního divadla. Více na www.pwf.cz .