ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 18781 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Výstava DADA EAST?

0 Redakce 23.5.2007

Rumuni v Kabaretu Voltaire a České dada, ztracené umění“Umění je mrtvo. Ať žije dada!“ Pravil Walter Serner a odešel z rodných Karlových Varů do
curyšského Kabaretu Voltaire, aby se nemusel účastnit jatek první světové války. Psal se rok
1916 a Švýcarsko bylo jedinou neutrální zemí v pustošené Evropě. Ve stejném roce se na
stejném místě objevila jiná delegace – trojice orientálně vyhlížejících mužů, ze kterých se
vyklubali další velcí duchové dada – Rumuni Tristan Tzara a bratři Jancové.

Společně tu vyhlásili smrt nejen umění, ale celé té nesmyslné době, civilizační mašinérii a
všemu co vede lidstvo na scestí. „Dada není nesmysl – zato podstata našeho věku je nesmysl.“
„Dada neznamená nic. Pomocí ničeho chceme změnit svět.“

Dada toužilo dosáhnout bodu nula, dotknout se pralátky a projít katarzí, která svět očistí.
Odporovalo samo sobě, objevovalo nové formy, bylo hranicí, která dosud nebyla překročena,
skutečným mezníkem v dějinách moderního umění. Dalo vzniknout novým postupům,
poprvé ještě před surrealismem postavilo náhodu na roveň základním principům, kterými
(ne)umění vzniká, objevilo koláž, fotomontáž a ansambláž, fonetickou poesii beze slov, tvořilo
hrou, manifestovalo novou estetiku, ale především odpor a znechucení. Rozrostlo se o nová
ohniska, na starém kontinentu i za oceánem. Bylo první podobou globalizace, nepočítáme-li
španělskou chřipku.

Výstava DADA EAST seznámí české publikum vůbec poprvé s historickým a faktickým pozadím
dadaismu. Má podtitul Rumuni v Kabaretu Voltaire, ale bere na zřetel také záchvěvy dada
českého. Téma promlčené, zašlé prachem a mastnotou. Walter Serner byl v srpnu roku 1942
deportován do Terezína. Nikdy se nevrátil. Expozice převezená přímo ze znovu otevřeného
Kabaretu Voltaire přiblíží rovněž jeho osud a dílo. Bude otevřena v Galerii Smečky 3. června
a zahájí také celý 17. ročník mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha, neboť DADA EAST
je letos jeho druhým jménem a ústy rumunského básníka Paula Celana připomíná věčnou
pravdu: „Já kopu, ty kopeš, červi kopou také“.

Více informací na www.pwf.cz