ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 4782 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Videozáznam FORUM 2000

0 2.10.2006

Ve dnech 8. až 10. října 2006 proběhl v Praze již tradičně pod záštitou Václava Havla jubilejní desátá výroční konference Fora 2000 s tématem: „Dilemata globálního soužití“.

Videozáznam

Pondělí 9.10.2006 / Monday 9th October 2006
ranní část / 1st morning session
dopolední část / 2nd morning session
odpolední část / 1st afternoon session
podvečerní část / 2nd afternoon session

Úterý 10.10.2006 / Tuesday 10th October 2006
úterní konference / Tuesday session

Partnerem přenosu je

Bude pokračováním cyklu zahájeného na loňské konferenci a věnovaného povaze a významu současných konfliktů, které brání mírovému soužití mezinárodní komunity.

„Když se v roce 1997 poprvé konala v Praze konference Fora 2000, její organizátoři se domnívali, že je to zároveň naposled. „Je velmi důležité zkoumat, proč lidstvo nedělá nic pro odvrácení hrozeb, o nichž už toho tolik ví, a proč se nechává unášet jakýmsi svým samopohybem.“, řekl na první konferenci Fora 2000 Václav Havel. Myslím, že jde o velice relevantní zadání, které má v současném neklidném světě snad ještě větší platnost než v roce 1997. Jsem přesvědčen, že letošní konference Fora 2000 bude díky pečlivě připravenému programu a celosvětově známým osobnostem, které na konferenci přivítáme, důstojnou oslavou desátého výročí této pražské a dnes již i mezinárodně uznávané tradice,“ říká ředitel Nadace Forum 2000 Oldřich Černý.

Pozvání na konferenci přijalo kolem čtyř desítek významných světových osobností, mimo jiné Butrus Butrus-Ghálí – bývalý generální tajemník OSN; Kim Campbellová – bývalá premiérka Kanady; vůdce běloruské demokratické opozice Alexander Milinkievič; bývalý polský ministr zahraničí Bronislaw Geremek; známý sociolog a filozof Zigmunt Bauman; bývalý libanonský ministr kultury Ghassan Salamé; Sir Frank Lampl – prezident nadnárodní developerské společnosti Bovis Lend Lease; Grigorij Javlinskij – ruský ekonom a politik; Mary Robinsonová – bývalá prezidentka Irska; Elie Wiesel – nositel Nobelovy ceny míru; prezidentka Lotyšska Vaira Vike-Freiberga; Vartan Gregorian – prezident newyorské Carnegie Corporation; jeden z nejuznávanějších francouzských filozofů André Glucksmann; předseda Nippon Foundation Yohei Sasakawa; jeden z vůdčích iráckých intelektuálů žijících v zahraničí Kanan Makyia nebo Ernesto Zedillo – bývalý prezident Mexika. Více informací o hostech konference na: http://www.forum2000.cz/czech/2006/participants.php

Konference potrvá tři dny. Zahajovací ceremoniál se uskuteční 8. října večer v prostorách Pražské křižovatky (odsvěcený kostel sv. Anny na Starém Městě). Pracovní část se na druhý den přesune do Paláce Žofín, kde bude probíhat formou plenárního zasedání rozděleného do několika panelů.

Tématem prvního panelu je: Jak se vyrovnat s globální rozmanitostí kultur, ideologií a náboženství. Jeho účastníci se budou zabývat otázkami vztahu mezi okamžitou dostupností informací a formováním globální společnosti, zda se zvyšuje vzájemná intolerance různých společností v globálním prostředí či zda existují rozdíly ve vnímání tolerance mezi společnostmi ze Západu a jiných částí světa. Tématem druhého panelu bude otázka, jestli může být demokracie řešením na globální úrovni. Účastníci tohoto panelu se budou zabývat otázkami, zda vytváří demokratické společnosti ze své podstaty stabilní a bezpečné prostředí nebo je tomu spíše naopak, jaká je role demokracie při řešení současných klíčových konfliktů či zda je demokracie odpovědí na terorismus. Tématem třetího panelu budou lidská práva v současném světě. Jeho účastníci se budou zabývat otázkami, jak jsou lidská práva ovlivňována kulturními rozdíly, jaká je role náboženství při vnímání lidských práv či jaká je role ekonomických zájmů v přístupu k lidským právům.

Kromě plenární části konference pořádá Nadace Forum 2000 řadu doprovodných kulatých stolů, seminářů, workshopů, výstav atd. Jejich průběžně aktualizovaný seznam naleznete zde: http://www.forum2000.cz/czech/2006/associated-activities.php

Jednou z významných součástí konference bude kulatý stůl nazvaný Globální obchod – globální zodpovědnost?, kde se v diskusi setkají zástupci mezinárodní podnikatelské sféry – šéfové významných nadnárodních společností i podnikatelé ze střední a východní Evropy. Účastníci kulatého stolu se budou zabývat otázkami, jestli lze definovat zodpovědnost nadnárodních společností, jaká je jejich role v globální i lokální občanské společnosti anebo jak se vůbec mění společenská role firmy, když přeroste národní hranice. Tento kulatý stůl se uskuteční v pondělí 9.10. od 14.00 v prostorách Laterny Magiky, Národní 4, Praha 1.

Jedním z klíčových témat letošní konference bude také soužití různých kultur v globálních městech. Ke kulatému stolu na toto téma jsou pozváni primátor Prahy Pavel Bém, primátor druhého největšího města Zimbabwe Bulawayo Japhet Ndabeni Ncube či starosta jednoho z pařížských obvodů, který se v roce 2005 stal centrem přistěhovaleckých nepokojů Phillippe Dallier. V rámci konference proběhne i zvláštní panel na téma Vnímání lidských práv v rozvojovém světě. 10. října bude konference pokračovat kulatým stolem v rámci projektu Mezináboženský dialog. Letošní téma zní: Rizika globalizace – nabízí náboženství řešení nebo je součástí problému?. Svou účast přislíbili významní představitelé světových náboženství, mezi nimi Jeho Svatost Dalajlama a Jeho královská výsost princ El Hassan bin Talal.

Na oslavu desátého výročí konference Forum 2000 a sedmdesátých narozenin Václava Havla pořádáme 9. října večer v kostele svatých Šimona a Judy slavnostní koncert ve spolupráci s Nippon Music Foundation. Na koncertě nazvaném Setkání se Stradivarim 2006 bude jedenáct špičkových mladých hudebníků z různých zemí hrát na originální nástroje z dílny Antonia Stradivariho.

Vstup na konferenci je po akreditaci otevřen pro veřejnost. Zájemci z řad veřejnosti se mohou akreditovat na [email protected] a na www.forum2000.cz naleznou podrobnější informace.

AKREDITACE NOVINÁŘŮ na KONFERENCI FORUM 2000

O novinářskou akreditace na konferenci Forum 2000 je možné žádat e-mailem nebo v ideálním případě prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách Nadace Forum 2000. Vstup na konferenci bude umožněn pouze akreditovaným novinářům.