ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 12299 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Video Konference o nezávislosti justice

0 Redakce 15.10.2006

Podívejte se na videozáznam Konference o nezávislosti justice – předpokladu spravedlivého procesu, která se konala 19. – 20. října 2006.

Tématické bloky: 

1. tématický blok: Nezávislost jako hodnota právnického myšlení
2. tematický blok: Nezávislost justice a co ji omezuje
3. tematický blok: Advokacie jako nezávislá instituce
4. tematický blok: Úskalí soudcovské nezávislosti
5. tématický blok: Nezávislost advokáta jako základní hodnota jeho povolání

Program konference:

Čtvrtek, 19. října 2006 (1. jednací den)

9.00 Zahájení konference

        Úvodní projev JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory

9.30 1. tématický blok: Nezávislost jako hodnota právnického myšlení

         Referáty:  prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., univerzitní profesor
         Francis Neate, prezident International Bar Association
         Koreferát: JUDr. PhDr. Stanislav Balík, soudce Ústavního soudu ČR

10.50 – 11.15 přestávka na kávu

11.15 2. tematický blok: Nezávislost justice a co ji omezuje

           Referáty:  JUDr. Jaromír Jirsa, prezident Soudcovské unie ČR
                             JUDr. Jan Sváček, předseda Městského soudu v Praze
           Koreferát:  Dr. Günter Woratsch, čestný prezident Mezinárodní asociace soudců
           Panelová diskuse: JUDr. Renáta Vesecká, nejvyšší státní zástupkyně ČR
                                         JUDr. Marie Cilínková, advokátka, členka Sekce pro právo 
                                         soukromé a Výboru pro odbornou pomoc a na ochranu zájmů
                                         advokátů ČAK
                                        JUDr. Aleš Pejchal, advokát, člen představenstva ČAK,
                                        předseda Sekce pro právo soukromé ČAK
                                        Péter Köves, advokát, druhý viceprezident CCBE
                                       + další účastníci z pléna

13.45 – 15.00 Přestávka na oběd

15.00  3. tematický blok: Advokacie jako nezávislá instituce

            Referáty:  JUDr. Martin Šolc, advokát, expředseda České advokátní komory
                              JUDr. Karel Čermák, advokát, exministr spravedlnosti a expředseda
                              České advokátní komory
            Koreferát:  Heinz Weil,  exprezident CCBE
            Panelová diskuse: JUDr. Darina Michalková, advokátka, místopředsedkyně
                                          Slovenské advokátní komory
                                          JUDr. Michal Račok, advokát, místopředseda České advokátní
                                          komory
                                          Mgr. Tomáš Mottl, místopředseda Obvodního soudu pro Prahu7
                                          Andrew Holroyd, viceprezident Law Society
                                          of England and Wales
                                         + další účastníci z pléna

18.00 Společenský raut v Pivovarském domě Restaurace a penzionu U Medvídků

Pátek, 20. října 2006 (2. jednací den)

9.00 4. tematický blok: Úskalí soudcovské nezávislosti

        Referáty:  JUDr. Jan Vyklický, čestný prezident Soudcovské unie ČR
                         JUDr. Vladimír Stibořík, předseda Vrchního soudu v Praze
                         JUDr. Vladimír Vočka, soudce Vrchního soudu v Praze
        Koreferáty:   JUDr. Jiří Nykodým, soudce Ústavního soudu ČR
                              JUDr. Jiří Mucha, soudce Ústavního soudu ČR
                     

10.15 – 10.45 Přestávka na kávu

10.45 Panelová diskuse k 4. tematickému bloku přednášek:
               JUDr. Karel Čermák, advokát, exministr spravedlnosti
               a expředseda České advokátní komory
               JUDr. Martin Vychopeň, advokát, místopředseda České
               advokátní komory
               JUDr. Václav Vlk, advokát, předseda Výboru pro vnější
               vztahy České advokátní komory
               + další účastníci z pléna
   
12.00 – 13.30 Přestávka na oběd

13.30  5. tématický blok: Nezávislost advokáta jako základní hodnota jeho povolání

            Referáty:  JUDr. Tomáš Sokol, předseda Výboru pro odbornou pomoc a na 
                              ochranu zájmů advokátů ČAK
                              JUDr. Aleš Pejchal, člen představenstva ČAK,
                              předseda Sekce pro právo soukromé ČAK
            Koreferáty:  Jean-Marie Burguburu,  exprezident Pařížské advokátní komory
                                 Dr. Günter Kröber, prezident Saské advokátní komory
            Panelová diskuseJUDr. Martin Šolc, advokát,
                                             expředseda České advokátní komory
                                             JUDr. Petr Poledník, advokát,
                                             místopředseda České advokátní komory
                                             JUDr. Josef Lžičař, advokát,
                                             člen Sekce pro právo trestní České advokátní komory
                                             JUDr. Jan Gereg,
                                             člen představenstva Slovenské advokátní komory
                                            + další účastníci z pléna

16.30 Zakončení konference JUDr. Vladimírem Jirouskem, předsedou ČAK,
           malé občerstvení