ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 8132 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

TV NOE zahájila internetové vysílání

0 Redakce 6.6.2006

Internetové vysílání TV NOE je od 1.června 2006 k dispozici uživatelům všech druhů připojení k internetu. Nalézt jej mohou na serveru play.cz a také na domovské adrese TV NOE – www.tvnoe.cz. Na domovských stránkách TV NOE je rovněž k dispozici mnoho informací o charakteru vysílání, o alternativních způsobech příjmu signálu a mimo jiné i tom, jak je možné podpořit její budoucí vize. Samozřejmostí je přítomnost televizního programu.{mosimage}

Společnost Pozitiv, s.r.o. rozšířila nabídku českých rádií a televizí, které jejím prostřednictvím vysílají na internetu, o nováčka jménem TV NOE. To je název nové neziskové televize se sídlem v Ostravě, jejímž provozovatelem je společnost TELEPACE s.r.o. TV NOE své vysílání zahájila nejprve prostřednictvím družicového systému (DVB-S) dne 10. května 2006, který je k zachycení po celé Evropě.


Podle šířky pásma svého připojení si diváci mohou vybrat jeden z nabízených datových toků: 32 kbps, 128 kbps, 360 kbps a 720+ kbps. Samozřejmě platí, že čím vyšší datový tok, tím ostřejší obraz. Nejnižší rychlost je vhodná pro připojení přes GPRS či analogovou telefonní linku. S vyššími datovými toky by si bez problému mělo poradit připojení přes ADSL, kabelovou televizi či rychlejší bezdrátové WiFi apod. Diváci by si však měli ověřit, zda používají u svého poskytovatele připojení k internetu tarif s neomezeným tokem dat nebo s omezením rychlosti nad limitní rámec přenesených dat. V jiném případě by totiž náročnost vysílání na stahování dat mohla způsobit vyšší poplatky za připojení.


TV NOE vysílá prozatím 10 hodin denně, a to od 8:00 do 12:00 a od 18:00 do 24:00. Již přesně za rok od zahájení provozu však hodlá vysílání rozšířit na 14 hodin a po dvou letech na 19 hodin. Profil vysílání TV NOE lze charakterizovat jako televizi určenou pro celou rodinu. Vysílání je optimistické a staví na tradičních křesťanských hodnotách. Svými pořady nabídne divákům duchovní hloubku a zdravý životní styl s cílevědomým omezením zobrazování násilí a nemravností. Vysílání je tedy výrazně odlišné od vysílání jiných stanic.


Cílem vysílání TV NOE je oslovit široké spektrum diváků všech generací a všech sociálních skupin od „střední vrstvy“ přes sociálně slabé nebo handicapované občany až po národnostní menšiny. Nezanedbatelný prostor budou dostávat rovněž neziskové organizace a také orgány samospráv a státní správy. Divák tak získá informace a celkový objektivní přehled. Využitím nových technologií bude dán prostor pro větší vzájemnou komunikaci s divákem.

Spustit TV NOE