ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5030 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

ONEWORLD TV

0 Redakce 27.4.2005

Nemůžete jít večer do kina? Chcete zůstat v teple domova a udělat si příjemný večer? Připojte se na internet a staňte se diváky prvního virtuálního kina.

Vůbec poprvé v České republice všem zájemcům nabízíme možnost prostřednictvím play.cz sledovat zdarma část festivalového programu.

Od 27. dubna do 5. května 2005 můžete na play.cz shlédnout každý den tyto filmy: ESQH, Miluj bližního svého, Soulský vlak vysvobození, Made in China a Kamenolom boží.{mosimage}


SPUSTIT TV – 200 kbps 


SPUSTIT TV – 500 kbps


SPUSTIT TV – 800 kbps


 


Pro přehrání potřebujete Windows Media Player 9 a vyšší. Vysílání je omezeno pouze na Českou republiku.O FILMECH
 


ESHQ: Jaké jsou podoby lásky v muslimském světě? Jaké mají afghánské ženy představy o ideálním partnerovi a jak se vyrovnávají se stále dodržovaným zvykem, podle kterého je výběr budoucího manžela zcela v kompetenci rodičů? Studentka FAMU Jana Počtová se na vlastní pěst vydala do Afghánistánu, kde se ve velmi osobních rozhovorech s místními ženami snaží proniknout do jejich mentality.


KAMENOLOM BOŽÍ: Mezi Velikonocemi let 2003 až 2004 natáčel štáb režiséra Břetislava Rychlíka v severních Čechách, jejichž “tělo” i “duši” výrazně poznamenalo uplynulé století, a to především v souvislosti s druhou světovou válkou, odsunem Němců, érou socialismu a s ní spojenou těžbou uhlí. Nicméně autoři filmu se pokusili zdejší krajinu zdánlivé nicoty vnímat jako východisko k setkání s projevy přírodní i lidské energie, která má sílu se prosadit i v prostředí “zmaru”. Životní nasazení aktérů filmu – básníka, důlního inženýra, podnikajícího vinaře, romské rodiny, satanské hudební kapely, sedláka a věřícího ekologa – jsou svědectvím toho, že život v nás i kolem nás zanikne teprve tehdy, když to sami připustíme.


MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO: Před válkou žilo v Topoľčanech 3200 Židů, po válce 550, dnes už tam nežije ani jediný. Ti, kteří se vrátili z koncentračních táborů, se stali obětí pogromu v září 1945, tedy dávno po osvobození. Snímek Dušana Hudce zkoumá, proč a jak se něco takového vůbec mohlo odehrát. Byli to Slováci, nikoli Němci, kdo se rozhodl dokončit arizaci Topoľčan. Dokument Miluj bližního svého měl mít premiéru v květnu 2004 ve Slovenské televizi, její ředitel ale několik dnů předem jeho odvysílání zakázal s odůvodněním, že ve snímku zazní rasistické výroky. Dušan Hudec totiž hovořil nejen s pamětníky, ale i s lidmi, jejichž výroky jsou mrazivým varováním, že antisemitismus není v dějinách uzavřenou kapitolou.


MADE IN CHINA: (Bude do vysílání zařazen později) V ulicích amerického New Orleans probíhá každý rok o masopustu velkolepý karneval. Hlavní roli v něm hrají náhrdelníky z korálků. Tisíce jich vzduchem létají k těm, kteří se odvážili ve vřeštícím davu obnažit své intimní partie. Odkud tyto korálky pocházejí, je přítomným lhostejné. Ne tak dokumentaristovi Davidu Redmontovi, který se ve svém vynikajícím debutu vydává do čínské továrny ve speciální ekonomické zóně Fujian.


SOULSKÝ VLAK VYSVOBOZENÍ: Zřejmě žádná jiná země v současné době nep