ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 18224 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Moravský rok si připomene cyrilometodějské jubileum

0 Redakce PLAY.CZ 27.6.2013

Poslední červnovou neděli zamíří MORAVSKÝ ROK – společný projekt Českého rozhlasu Ostrava, Olomouc a Brno – do Strážnice na 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu, který je jedinečnou přehlídkou cimbálových, dechových, dudáckých i hudeckých kapel. A protože si letos připomínáme 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, věnuje se přímý přenos právě tomuto výročí. Posluchači tří moravských regionálních stanic Českého rozhlasu uslyší přenos hudebního pořadu Slnoce ot Boga ze strážnického amfiteátru 30. června v době od 10.30 do 12.00 hodin.

„Jiří Pavlica se souborem Hradišťan, pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad, smíšený sbor z Buchlovic a Hluku, kytarista Štěpán Rak, folkové uskupení Petra Hudce a mnozí další nastudovali hudební pořad Slnoce ot Boga, který tematicky vychází ze staroslověnských nápěvů a v rozličných variacích je přivádí až po současnost,“ přibližuje strážnický pořad režisér přímého přenosu Michal Bureš

Sv. Cyril a Metoděj přišli na Moravu s velkým posláním, které mělo změnit smysl života tamních obyvatel. Se šířením křesťanství slovanským jazykem se spojilo vytvoření první slovanské abecedy, hlaholice a s tím i vznik staroslověnského písemnictví, které vyrůstalo především na překladech liturgických a biblických textů a postupně se k nim přidávala i vlastní tvorba sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků. Z historických dokumentů víme, že zde oba bratři nepobývali, vzhledem k velikosti díla, ani příliš dlouho (Cyril–Konstantin zemřel v roce 869 v Římě při cestě, kterou z Moravy podnikli oba bratři již v roce 867, Metoděj se pak na Moravu vrátil a zemřel v roce 885), přesto nasměrovali kulturu a duchovní svět této části Evropy svým pronikavým poselstvím tak, že jej dnes nemůžeme opomenout.

Letošní výročí jejich příchodu na Moravu (v roce 863) je připomínáno nejrůznějšími způsoby v celé kulturní oblasti naší země a strážnický hudební pořad Slnoce ot Boga je jedním z nich. Volně vychází z různých momentů, které se dotýkají cyrilometodějského odkazu a jeho tradice, jež začala být intenzivně pěstována v polovině 19. století. V pořadu zazní ukázky zhudebněných staroslověnských textů, jež jsou připisovány sv. Cyrilu a Metodějovi, písně vztahující se k období obnovení kultu těchto světců v 19. století a s tím spojených unionistických snah (působení Františka Sušila a Pavla Křížkovského), neopomenuta zůstane symbolika památného Velehradu, který se těsně pojí s cyrilometodějským odkazem (hudební zápisy cisterciáckého mnicha Christiana  Hirschmentzela). Historický oblouk bude kulminovat v nedávné minulosti a současnosti – v různých hudebních polohách, v různých autorských a osobních výpovědích, neboť inspiraci ve staroslověnských kořenech dnes stále nacházejí osobnosti v rozličných hudebních žánrech, včetně hudby liturgické.

„Slunce i déšť od Boha“, jak říká v roce 868 ve své slavné obhajobě Filosof Konstantin, dopadá na nás všechny. Tato životodárná symbolika k nám tedy naléhavě promlouvá skrze odkaz sv. Cyrila a Metoděje a činí jej živým i v dnešním světě.

Barevnost, živelnost i zadumání rozezní amfiteátr Zahrada ve Strážnici i rozhlasové vlny v neděli 30. června od 10.30 do 12.00 hodin. Přímý přenos, který uslyší i posluchači křesťanského Radia Proglas, redakčně připravil Zdeněk Tofel z Českého rozhlasu Ostrava, slovem provází Alfréd Strejček a režii má Michal Bureš.

V pořadí čtvrtý přímý přenos Moravského roku 2013 naladí posluchači regionálních studií Českého rozhlasu na Moravě a ve Slezsku na těchto frekvencích: www.rozhlas.cz/vysilace/portal. Přímý přenos lze poslouchat také přes internet na adresách www.rozhlas.cz/zive a www.play.cz/cesky-rozhlas-ostrava.

Poslouchejte ČRo Ostrava online