ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5759 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Moravský rok míří za ručním papírem do Velkých Losin

0 Redakce PLAY.CZ 5.8.2014

Druhý ze série přímých přenosů stanic Českého rozhlasu Ostrava a Olomouc, věnovaných letos technickým památkám Moravy a Slezska, zavede posluchače v sobotu 9. srpna od 10.00 hodin do Velkých Losin. Moderátoři olomoucké stanice Zora Ježková a Aleš Spurný provedou posluchače obou stanic jak zákoutími zámku, tak rovněž unikátní papírnou.

Velké Losiny najdeme v Olomouckém kraji severně od města Šumperk. Prosluly nejen svou bohatou a zajímavou historií, staletou lázeňskou tradicí, ale i řadou cenných kulturních památek. Jednou z nich je okázalý renesanční zámek, který ve 2. polovině 16. století společně s ruční papírnou postavili Žerotínové.

„Na Dni papíru si dokážeme, že se ruční papír vyrábí od roku 1596 stále stejnou metodou a povíme si, v čem spočívá její jedinečnost. V podání herce Moravského divadla Petra Kubese, který za námi přijede, si poslechneme pověsti spjaté s velkolosinským panstvím a představíme si ty, kteří ve Velkých Losinách a v jejich okolí žijí. Chybět nebude ani posluchačská soutěž o exkluzivní ceny. O hudbu se živě do vysílání postará uskupení Black Ladies,“ zve k poslechu přímého přenosu jeho režisér Michal Bureš.

Během staletí se v držení papírny vystřídala celá řada papírnických rodin a mistrů. Již v roce 1603 Jan mladší ze Žerotína podnik odprodal prvnímu známému papírníkovi Ondřeji Klugovi. Po celé 17. a 18. století zásobovala papírna produkcí zejména psacích, konceptních papírů a lepenky své nejbližší okolí. Do historie papírny zasáhly i zdejší nechvalně známé čarodějnické inkviziční procesy poslední čtvrtiny 17. století, když se v roce 1680 jednou z jejich prvních obětí stala i manželka losinského papírníka Barbora Göttlicherová. Roku 1729 byl žerotínskou vrchností do papírny pořízen převratný vynález – holandr k přípravě papíroviny, patrně jako první zařízení tohoto druhu na Moravě.

Rozmach strojní průmyslové papírenské výroby poloviny 19. století byl v celoevropském měřítku příčinou těžké výrobní a odbytové krize papírenských manufaktur a jejich rychlého zániku. Ve Velkých Losinách se produkci ručního papíru podařilo udržet díky podnikavosti Antona Schmidta st., jehož rodina papírnu koupila roku 1855. Vedle bělidla, textilní a papírenské výroby zde byla roku 1913 uvedena do provozu i vodní elektrárna. Objevení vynikajících filtračních vlastností ručně čerpaného papíru a posléze i jeho renesance v uměleckých kruzích umožnily tradičnímu papírnickému řemeslu ve Velkých Losinách přežít nejtěžší období a přenést se díky své originalitě a kvalitě až do současnosti.

Velkolosinská manufaktura dnes patří k nejstarším doposud pracujícím podnikům svého druhu v Evropě. Ruční papír se zde stále vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu. Pro svou vysokou kvalitu a staletou trvanlivost se používá zejména ve výtvarném umění, pro významnou osobní i firemní korespondenci, reprezentační účely, k tisku bibliofilií a rovněž v knižní umělecké a restaurátorské praxi. Ručně čerpané papíry a dnešní sortiment exkluzivních výrobků z nich získaly trvalé místo a oblibu u příznivců tradičních českých rukodělných výrobků. Tento unikátní areál významné technické památky, která zejména z pohledu více jak čtyřsetleté kontinuity tradiční ruční papírenské výroby nemá v oblasti střední Evropy obdoby, byl v roce 2002 vládou České republiky prohlášen národní kulturní památkou.

Český rozhlas Ostrava naladí posluchači na frekvencích: REGION 99,0 FM * Ostravsko 107,3 FM * Těšínsko 105,3 FM * Opavsko 102,6 FM * Bruntálsko 95,5 FM nebo také na internetových adresách: http://www.rozhlas.cz/iradio/zive_regionalni a www.play.cz/cesky-rozhlas-ostrava.

Poslouchejte ČRo Ostrava online