ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 15144 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Jde o Tebe

0 Redakce 18.6.2008

Ve čtvrtek 26. června 2008 od 20:00 proběhne v pražském klubu Futurum koncert s názvem Jde o Tebe.

Koncert pořádá občanské sdružení SANANIM ve spolupráci s Nadací České spořitelny u příležitosti Mezinárodního dne OSN proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Výtěžek akce bude věnován na nákup potřebných věcí dětem v Doléčovacím centru SANANIM.

Zahrají nám hudebně zábavná tělesa Apple Juice, Timudej, Unifiction a Herr U-Bahn, jejichž produkce je zárukou příjemně stráveného večera.

Občanské sdružení SANANIM je jednou z největších nestátních organizací v ČR poskytující služby v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. Poskytuje komplexní péči uživatelům drog a jejich blízkým, rodičům, sourozencům, partnerům. Působí již od roku 1990 a každý rok jeho služby využije přes 13 000 klientů. Pracovní tým tvoří zkušení psychologové, lékaři, terapeuti, sociální a terénní pracovníci v čele s předními odborníky na drogovou problematiku v Česku.

Cílem práce o. s. SANANIM je zapojit klienty do normálního života tak, aby prožívali spokojenost se svým životem a žili v souladu se společenskými normami. Dalším cílem je provést klienty jednotlivými fázemi rozvoje závislosti tak, aby se chovali co nejméně rizikově k sobě, k okolí i k celé společnosti. Při práci se řídí Listinou základních práv a svobod, doporučeními Světové zdravotnické organizace a skrze své služby naplňuje Národní strategii protidrogové politiky Vlády ČR.