ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5904 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Jako ryba ve vodě s Proglasem

0 Redakce 15.3.2007

Druhý folkový festiválek Radia Proglas Jako ryba ve vodě se koná v sobotu 21. dubna.Tato akce navazuje na vydařený folkový festiválek, který se konal na podzim 2005 v brněnském divadle Barka.

Od roku 1995 patří Radio Proglas mezi stálice rozhlasového vysílání. Od skromných začátků se mu podařilo vypracovat ve stanici s nepřetržitým vysíláním, s patnácti lokálními vysílači a frekvencemi, s vysíláním přes satelit a internet a v Praze dokonce přes DVB-T – a především s kvalitní a pestrou sestavou pořadů.
Mezi unika Proglasu patří, že tato sestava není rušena reklamou – Proglas je totiž coby jediné rádio svého druhu nekomerční a své náklady na provoz hradí z dobrovolných příspěvků posluchačů a sympatizantů. Pro ně také založilo Klub přátel Radia Proglas.

Veřejnosti se Proglas představuje jako rozhlasová stanice pro celou rodinu, kladoucí důraz na křesťanské hodnoty. Každý člen rodiny by měl ve vysílání najít svůj program a poznat, že je v jeho společenství vítaným členem. Současně se učí tolerovat programy určené jiné věkové, vzdělanostní či zájmové skupině. Proglas chce oslovit lidi prosté i vzdělané, obyvatele venkova i velkých měst. Řada pořadů je obecně kulturních, náboženské programy nejsou pouze katolické a na jejich výrobě se podílejí křesťané z nejméně deseti církví a řada lidí dobré vůle bez ohledu na vyznání.

Slovesné pořady tvoří 37 procent vysílacího času. Nabízejí křesťanské hodnoty, náboženskou a rasovou snášenlivost a úctu ke každé lidské osobě. Dávají důraz na ochranu přirozené rodiny a projevují úctu mateřství a rodičovství, respekt vůči starým a bezbranným členům společnosti. Modlitební a bohoslužebné pořady zaujímají ve vysílání 7 procent, zpravodajství a publicistika 13 procent, vzdělávací a kulturní pořady 12 procent a pořady pro děti a mládež 5 procent vysílacího času.

Hudbě je ve vysílání vyhrazeno 63 procent vysílacího času, z toho klasické a duchovní hudbě 16 procent a folkloru 5 procent. Populární hudba se na vysílání podílí 42 procenty a redakce se snaží oslovit také mladé lidi formou kvalitního repertoáru spíše menšinových žánrů, jako je hudba folková. Nechybí ani křesťanské písně různých forem.

Zmínili jsme folkovou hudbu – na Proglasu patří mezi velmi oblíbené žánry. Dlužno říci, že Radio Proglas pomohlo objevit několik skupin dlouho předtím, než si jich povšimla hudbymilovná veřejnost. A mezi objevné plavby na vlnách Proglasu jistě patří i folkový festiválek. Ten první se v brněnském divadle Barka konal v desátém roce vysílání, na podzim 2005, a skutečně se vydařil. Byla by tedy škoda na slibně se rozvíjející tradici nenavázat.

Druhý folkový festiválek Radia Proglas Jako ryba ve vodě proběhne v Bezbariérovém divadle Barka na ulici Svatopluka Čecha v Brně-Králově Poli v sobotu 21. dubna. Těšit se můžete na pět folkových kapel, které můžete slyšet a znát z vysílání Proglasu. Festiválek Proglasu začne v 18.00.

Těžko by bylo lze v úplnosti popsat fenomén Radia Proglas na několika málo řádcích. Další informace jsou k nalezení na internetových stránkách www.proglas.cz.

Poslouchejte radio proglas online