ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 12020 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Expedice Alaknanda 2006

0 5.9.2006

Vodácká expedice k pramenům zdrojnice posvátné řeky Gangy v Indii.

Expedice Alaknanda 2006 startuje. Společnost WW8 Group, organizátor expedice, se vydá po stopách expedice na Alaknandu realizované v roce 1977.

PLAY.CZ Vám bude během září a října 2006 přinášet informace, videa a fotografie z průběhu cesty tak, jak nám budou přicházet od účastníků expedice. Určitě se máte na co těšit.

Cílem expedice je konfrontovat materiály pořízené v rámci Expedice Alaknanda 2006 s materiály Expedice Ganga 1977 a také s materiály, které společnost WW8 Group pořídila v rámci expedice Ganga 2003. Součástí projektu Alaknanda 2006 je řada doprovodných akcí, z nichž za jiné lze jmenovat např. přípravný kemp v Norsku.

Cíle expedice:

  • Cesta k prameni – prvním úkolem je cesta k samotnému prameni Alaknandy. Na vodáky čeká dlouhých 6500 km. Trasa povede přes Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko do Turecka a pak dále přes Írán a Pákistán do Indie. Na tuto „pouť“ vodáky vybavila společnost M Motors ČR s. r.o. třemi novými vozy Mitsubishi L200.
  • Splutí řeky – bude i přes silný cestovatelský zážitek hlavním důvodem výpravy. Alaknanda je vodnatá řeka, která je velmi nevyzpytatelná. Jak se projeví současné klima na průtoku a tím pádem na charakteru? Přivítá vodáky bouřlivá a dravá povodeň, jako výpravu v roce 1977, nebo to bude klidná „vodnatka“ vklíněná mezi himalájské velikány. To se vodáci dozvědí až v indickém Haridwáru.
  • Stavba mohyly – po návratu z expedice Ganga 2003 se vodákům odkryly tragické okamžiky, které se udály 19. září 1977. Později pak Jaromír Štětina, požádal vodáky Petra Kašpara a Filipa Jančara, aby v Chamoli na místě kde tragicky zahynuli Václav Jindrák a Jiří Koudela, postavili mohylu.
  • Dokument o přehradě – nakonec se tým vrátí na řeku Bhágirátí, konkrétně k přehradě Tehri, kde v roce 2003 vodáci ukončili svoji plavbu. Právě v roce 2003 došlo k uzavření tunelů přehrady a k zatopení starého města Tehri a části údolí přehrady. Výsledkem bude dokončení dokumentu o vodním díle. Změně krajiny v údolí Bhagiráthí/Gangy a pohled lidí na přínos celého projektu.

Historické souvislosti:
V roce 1977 se na Ganze setkali dvě expedice. Tu první českou Ganga 1977 tvořili Jaromír Štětina společně s F. Slámou, J. Koudelou, V. Jindrákem, W. Wenzlem a Dr. Otakarem Štěrbou. Na nafukovacím voru Matylda III chtěli splout právě Alaknandu. Bohužel neštěstí, které se stalo den před vyplutím, změnilo všechny plány výpravy. 19. září 1977 utonuli v peřejích Alaknandy Jiří Koudela a Václav Jindrák. Při tréninku na deblové kánoi se zvrhli o balvan v řece. Obrovský proud však tyto dva výborné vodáky nepustil ke břehu…

Druhou expedicí byla slavná výprava From the Ocean to the Sky vedená sirem Edmundem Hillarym (první člověk, který zdolal se šerpou Trezingem na Mt. Everest). Hillary měl v plánu splout Alaknandu proti proudu na tryskových člunech z Bengálského zálivu až vysoko do hor Garválského Himaláje. Obě expedice se setkali za již zmíněných tragických okolností. Hillary později našel zdeformovanou helmu jednoho z českých vodáků a nejbližší peřej nazval Peřej české přilby.

Alaknanda
O splutí pramene Alaknandy a jejího horního toku se pokusí tým, který má jedinečné zkušenosti z pramene druhé zdrojnice. Přes to, že obě řeky pramení nedaleko od sebe, je Alaknanda mnohem obtížnější. Bhágiráthí je hinduisty uznána jako pravý pramen Gangy. Je proto také více navštěvována. S tím souvisí i servis v okolí řeky a větší možnosti pomoci od lidí plynoucí z osídlení břehů. Alaknanda však délkou a průtokem vody přesahuje Bhágiráthí. Zároveň má i větší počet přítoků, které dělají z Alaknandy mohutnou řeku. Úspěch expedice bude záviset na vodním stavu, který zde značně kolísá. Z tohoto důvodu je expedice načasována na konec monzunového období. V době končícího monzunu bude horní tok dostatečně zásoben dešti a v okamžiku, kdy se výprava dostane do nižších poloh, tak „velká“ voda bude již na ústupu.
Celkem vodáci zdolají 260 km z 320 km úseku. Důraz bude kladen na vybavení pro plavbu a případnou záchranu. Řeka totiž vytéká z ledovce a stejně jako u Bhágiráthí je několik prvních kilometrů plných plovoucího ledu. Voda má teplotu kolem jednoho stupně celsia…

Team expedice Alaknanda 2006:
Jméno, Funkce v teamu, Povolání

  • Petr Kašpar, Vedoucí expedice, Majitel společnosti WW8 group
  • Filip Jančar, Páddler, Učitel fyziky a chemie
  • Jan Lásko, Páddler, Profesionální páddler
  • Tomáš Minařík, Páddler, Student
  • Jana Blahoutová, Zdravotnice, Speciální pedagog
  • Petr Novák, Fotograf, Fotograf