ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 15941 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Česká pádla opět ve vodách Alaknandy

0 Redakce 1.7.2006

Po třech letech se chtějí vodáci, kteří v červenci 2003 spluli jako první na světě pramen a horní tok posvátné řeky Gangy, opět do Indie vrátit. Tentokrát na druhou zdrojnici Gangy, kterou je řeka Alaknanda.{mosimage}

O splutí pramene Alaknandy a jejího horního toku se pokusí tým, který má jedinečné zkušenosti, které načerpal právě na Ganze. V případě takovéto výpravy již nejde pouze o sportovní výkon, ale tým musí být maximálně sehraný i po lidské stránce. V extrémních podmínkách, do kterých se účastníci výpravy jistě dostanou, musí jeden druhého perfektně znát, musí mu věřit. Proto základem týmu je čtveřice, která již absolvovala dvě velké výpravy. Ta první byla právě na Gangu, ta druhá o rok později na Jamajku (expedice Jamaica 2004). Jedná se tedy o Petra Kašpara (vedoucí expedice), Filipa Jančara, Tomáše Minaříka a Janu Blahoutovou. Tým bude šestičlenný, tzn. bude doplněn dvěmi osobnostmi, kterými jsou Jan Lásko a fotograf Petr Novák.

Expedice si stanovila několik cílů, kterých chce dosáhnout. Ten hlavní je samozřejmě splutí řeky. Ty další však nijak nezaostávají za tím prvním a jsou historicky spjaty se skupinou. Když se vodáci v červenci 2003 vrátili z expedice, sezná­mili se v České Televizi s Ing. Jaromírem Štětinou a Dr. Fran­tiškem Slámou. Spojila je právě Ganga. Seděli na chodbě v České televizi a vyprávěli si zážitky. Franta Sláma měl s sebou sešit s výstřižky novino­vých článků a Hillariho knihu Od Oceánu k oblakům, kam psal doslov. Poprvé se mladí vodáci dozvěděli o expedici na Gangu v roce 1977, ale i o Jirkovi a Vaškovi, o tom, jak se utopili.Právě výprava vedená J. Štětinou posloužila jako zdroj inspirace k nové cestě.

Vodáci se do Indie dopraví po vlastní ose. Chtějí absolvovat cestu dlouhou cca 6500 km. Poznat jakým prostředím cestovali jejích předchůdci a porovnat jejich fotogra­fie a film s novodobými materiály. Zjistit co se za bezmála třicet let změnilo, co zůstalo stejné. Dále vodáci dostojí přání, které projevil právě Štětina. Na břehu řeky, kde došlo 19. září 1977 k tragické události, postaví mohylu a instalují pamětní desku Jirkovi Koudelovi a Václavu Jindrákovi. Nakonec se chtějí vrátit k řece Bhagirathi, na místo kde zakončili svojí předchozí plavbu. Přehrada Tehri by již měla být dostavěna a údolí Gangy, kudy před dvěma roky pluli, zatopeno. Tím může Petr Kašpar kompletně dokončit film o kontroverzní přehradě. Má jedi­nečné a kompletní materiály ukazující prostředí před zatopením. Vodáci chctějí zjistit, jak se na vodní dílo lidé dívají dnes. Poukázat na to špatné, ale říci i co toto dílo lidem přineslo.

Tyto velkolepé plány se v hlavách protagonistů expedice točí právě od okamžiku, kdy se setkali se Štětinou a Slámou. A nejen to. Do hry vstupuje další osobnost. Sir Edmund Hillary, první člověk, který vylezl na Mt.Everest. Co tohoto horolezce spojuje s vodáky a Gangou? Již jsme psali o Hilla­ryho knize Od oceánu k oblakům. Právě ta popisuje další významný počin. Ve stejný rok jako Štětina, se Hillary vypravil se třemi tryskovými čluny na dlouhou plavbu od břehů indického oce­ánu k pramenům Gangy. Bohužel hillariho čluny zastavila obrovská peřej před Johsimatem, takže ani on se nedostal k pramenům po řece. Přesto jeho výkon patří k obdivuhodným. A jak osud zamíchal kartami, došlo i k setkání Hillaryho a Štětinovy výpravy. Toto setkání však bylo poznamenáno tragickými událostmi a jediným nálezem. Tím se stala Vaškova helma. Hillary nazval místo nálezu Peřej české helmy.

Expedice Alaknanda 2006 tak symbolicky spojí tři jmenované expedice, které se na svatou řeku Gangu vypravily.

Videogalerie a související články 

Fotografie v článku jsou z Expedice Ganga 2003.