ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 11213 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Vznikla Asociace hudebního průmyslu

0 jsk 8.9.2020

Asociace hudebního průmyslu České republiky byla ustavena na konci srpna. Jejím cílem je sdružovat největší subjekty, které působí v oblasti realizace hromadných kulturních akcí, podnikající s cílem dosažení zisku, a to bez významné dotační podpory z veřejných zdrojů. Vznikla jako reakce na současný kritický stav v oblasti komerční kultury.

Asociace hudebního průmyslu sdružuje největší české promotéry, ticketingové operátory, technické firmy, prostory k pořádání akcí a dodavatele lidských zdrojů v zemi, které zabezpečují servis spojený se stavbami akcí a security službami.

Třicet společností, které jsou jejími zakládajícími členy, jsou subjekty, jež pořádají největší akce u nás, nebo se podílejí na jejich realizaci, a jejichž ekonomický a společenský přínos je v oblasti hudebního průmyslu u nás zásadní.

Robert Porkert z agentury Live Nation, zvolený předseda výkonného výboru, ke vzniku Asociace hudebního průmyslu říká: „Kromě obrovských ztrát, které nám každý den, kdy akce nemůžeme pořádat, vznikají, vnímáme jako velký nedostatek neorganizovanost v hudebním průmyslu, kdy zejména se státními institucemi jednají různí zástupci s různými zájmy s mnohdy jen nepatrnými zkušenostmi v oblasti hromadných akcí. Asociace má za cíl sdružit subjekty, které nejsou za normálních okolností závislé na různých podporách a dotacích od měst a státu. I proto máme v názvu slovo průmysl a nikoli kultura, i když se ve většině případů o kulturní vystoupení jedná.“

Situace těchto subjektů, které dlouhá léta působí na českém trhu a jejichž činnost státu přinesla stamiliony na vybraných daních, je nyní kritická a neodpovídá významu, který ekonomicky a společensky pro stát a občany této země celé ty roky přinášela.