ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 8412 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Výstava v Národním památníku ukazuje volby jako výsadu, ne povinnost

0 Redakce 21.6.2011

Má smysl chodit k volbám? Jaký význam a smysl mají volby? Je mechanismus parlamentních voleb funkční? Jakou roli hrají volby a možnost volit ve společnosti? Odpověď na tyto otázky se snaží nalézt výstava Volby – Jak jsme v historii (ne)volili?, kterou otevřelo Národní muzeum ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů 15. června v Národním památníku na Vítkově.

"Volby jsou fenoménem 20. století. Byly velkým tématem za první republiky, komunismu i v současnosti. V posledních letech volíme skoro každý rok. Na rok 2011, jako na jeden z mála, žádné volby nepřipadly, tedy až na ty naše Volby na Vítkově. Využili jsme této přestávky a chceme připomenout, že volby nelze vnímat jen jako povinnost, ale hlavně jako výsadu, která nám byla dlouhé roky odpírána," přibližuje generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Hlavním mottem expozice se stal Churchillův výrok – "Liberální demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký znám. Až na to, že neexistuje žádný lepší".

Autoři se dívají na volby z pěti různých pohledů, z pohledu řadového i jednoho konkrétního voliče, politické strany, státu a médií. Upozorňují na rozdíly v tom, jak v průběhu dějin k volbám přistupoval stát, jak se k nim stavěli lidé, jak na jejich vyhlášení a výsledky reagovali, co pro ně znamenalo právo volit a jak se rozhodovali. Na druhou stranu je třeba zmínit, jak k volbám přistupovali a přistupují jednotlivé politické strany a jak reagují na výsledky voleb. Zohledněna je také role médií, hybatele veřejného mínění, opomenuta tedy nejsou ani témata propagandy, cenzury a dobové atmosféry při konání voleb. „Rozhodně netvrdíme, že demokracie je ideální způsob vlády, poukazujeme i na její vady,“ zdůrazňuje kurátor Tomáš Bursík.

Výstava se soustředí především na studenty středních a vysokých škol, proto zde využívají velké množství interaktivních prostředků. "Snažíme se návštěvníky vtáhnout do hry na volby, vyvolat emoce a ukázat, proč je důležité svým hlasem ovlivňovat dění veřejných věcí. Vysvětlit rozdíly v konání voleb v demokratické společnosti a ve společnosti ovládané komunistickým režimem. Proto připravujeme vzdělávací programy pro žáky základních, středních i vysokých škol. V žádném případě nejdeme cestou faktografických údajů a statistických údajů,“ upozorňuje Bursík.

rwi