ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 30890 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Výstava Renáty Fučíkové

0 Redakce 11.4.2019

Renáta Fučíková nabídne od 12. dubna v pražské Galerii Villa Pellé magický a pestrý pohled na fakta i mýty našich dějin i vhledy do každodennosti. Fučíková, pracující většinou technikou rytiny, si vypracovala originální styl, který však zcela respektuje srozumitelnost a čitelnost.

Příběhy v podání autorky, proslulé u nás i v zahraničí zejména dětskými knihami, se budou v komplexních celcích i drobných detailech snažit odpovědět na otázky, které si pod dotekem fantazie někdy pokládá každý z nás: Jak se kralovalo Karlu IV.? Co se honilo hlavou skladateli Dvořákovi za jeho americké anabáze? Co viděl Jakub ve hvězdách? Jak bylo na duchu Řehoři Samsovi, když se „jednou ráno probudil z nepokojných snů“ a „shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi odporný hmyz“? A proč je Evropa náš domov?