ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 29466 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Výstava Porcelán na Pražském hradě nabídne také servisy prezidentů

0 Redakce 30.5.2011

Také čtyři servisy českých a československých prezidentů, které budou poprvé vystaveny pohromadě, nabídne expozice Porcelán na Pražském hradě: Krása a užitek, která bude od 31. května do 11. září zpřístupněna v Letohrádku královny Anny v Královské zahradě na Pražském hradě. První velká výstava věnovaná tomuto tématu představí neznámé a veřejnosti nepřístupné exponáty, které jsou ukryty v depozitářích a v reprezentačních prostorách Pražského hradu a zámku v Lánech. Výstava bude otevřena denně od 10:00 do 18:00, základní vstupné činí 110 korun.

Vedle importů z Číny a Japonska, které jako luxusní zboží putovalo na dvůr císaře Rudolfa II., bude na výstavě ve třech místnostech zastoupena i renesanční a barokní keramika získaná při archeologických výzkumech v hradním areálu. Další vystavené exponáty vznikly ve významných evropských a českých manufakturách na fajáns, kameninu a porcelán. Typově různorodý soubor exponátů se nesoustředí jen na nejreprezentativnější kusy, ale také na předměty běžného denní potřeby či toaletní soupravy. Celkově expozice nabídne 700 předmětů – váz, svícnů, talířů, šálků či kalamářů a mnoha dalších artefaktů, které dokumentují užívání porcelánu na Pražském hradě v průběhu staletí. Vedle asijských exponátů výstava představuje i novověkou keramiku, džbány, mísy a talíře z období renesance a raného baroka, získané při archeologických výzkumech v areálu Pražského hradu.

Císařské servisy ze sbírek Pražského hradu, Hofburgu, Zákup i Ploskovic připomínají dobu Marie Terezie a jejích nástupců, zvláště Ferdinanda V. Dobrotivého a jeho choti Marie Anny. Mnohé z dalších exponátů vznikly ve významných evropských manufakturách na fajáns a porcelán. Doplňují je výrobky českých a moravských manufaktur na kameninu a porcelánek.

rwi