ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 17247 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Vyjdou nově objevené hobojové koncerty Františka Myslivečka

0 jsk 8.10.2020

Jméno Josefa Myslivečka bývá nejčastěji spojováno s Mozartem, kterému byl Mysliveček po určitý čas vzorem a inspirací, a také s operou. V šestadvaceti letech odešel Mysliveček z Prahy do Itálie a jako třicetiletý už v Neapoli slavil první velký úspěch s operou Bellerofonte (1767).

Kromě konkurenčního světa opery však vynikal i v kompozici symfonií a komorních skladeb. Jeho první cyklus kvartetů vyšel roku 1768 v Paříži, poslední pak krátce po jeho smrti v Amsterdamu. Svého druhu autorský podpis představovaly Myslivečkovy výjimečně krásné a propracované pomalé střední věty. Ještě větším unikátem jsou však hobojové kvintety. Dlouho se o nich vědělo pouze díky zmínce v dopise Leopolda Mozarta Wolfgangovi z října 1777; kvintety patřily ke skladbám, které chtěl Josef Mysliveček Leopoldovým prostřednictvím nabídnout salcburskému arcibiskupovi.

Teprve z iniciativy Doležalova kvarteta (na snímku) se podařilo vypátrat chybějící hobojový part ke třem ze šesti kvintetů. Stylově citlivá interpretace členů kvarteta jen podtrhuje význam objevu. Obraz o velkém Il Boemo, kterého hudební historik Charles Burney neváhal zařadit vedle Hasseho, Glucka či Haydna, je zase úplnější.

(foto: Vojtěch Havlík)