ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5474 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Vyjde třetí pokračování sedmidílné ságy Husitská epopej

0 Richard Winter 19.11.2015

Třetí pokračování sedmidílné ságy Husitská epopej Vlastimila Vondrušky vyjde 24. listopadu. Tentokrát s podtitulem Za časů císaře Zikmunda. Tento díl se odehraje v letech 1426 až 1440. Rodina Prokopů prožívá krizi husitské revoluce. Hlad, mor, rozvrat země amorální devastace, to provází osud země i rodu Prokopů. V knize se popisuje závěr radikálního husitství, úpadek polních vojsk, jednání basilejského koncilu, nástup císaře Zikmunda na český královský trůn, jeho smrt a vzestup vlivu kališnického panstva.

Sága Husitská epopej vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Snad žádná jiná historická epocha našich dějin není v obecných představách tak kontroverzní jako právě husitství. Ta doba je pro dějepisné líčení o to složitější, že obě strany, katolická i kališnická, měly svým způsobem pravdu, ale obě současně páchaly bezpráví.

Snad poprvé se v naší literatuře objevuje dílo, které se odehrává v obou znepřátelených táborech, aniž by jeden upřednostňovalo před druhým. Snaží se postihnout důvody, proč se chudí postavili proti bohatým, prostí proti vzdělaným, Češi proti Němcům, a jak dopadl střet rozumných s fanatiky. Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví ne úprosný osud proti sobě.

Vondruška se ve svém obsáhlém díle snaží demytologizovat husitství, které se podle něj stalo “ideologickým otloukánkem”.

“Baroko si ho vzalo jako odstrašující příklad, aby zdůraznilo ideály katolictví. Národní obrození ho mělo za klín českého boje proti německé rozpínavosti. Za Masaryka se husitství stalo frází všech tehdejších politických tlučhubů, kteří jeho prostřednictvím neustále připomínali odvahu českého národa, až se sami vzdali Hitlerovi. A pro komunisty byli husité prvními bojovníky za práva chudých a dokonce středověkými ateisty,” uvedl Vondruška.

Podle něj svým způsobem měly tehdy pravdu obě strany konfliktu, ale obě také páchaly bezpráví. “V téhle knize neříkám žádné soudy, pouze píšu příběh a ať si čtenář udělá obrázek sám,” řekl.