ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 18379 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Vychází sexuální dobrodružství mladé kajícnice Tereza filozof

0 Richard Winter 3.1.2017

Ve vydavatelství Prostor vychází v českém překladu Miroslava Petříčka jeden z nejznámějších a zároveň nejvíce pronásledovaných erotických textů 18. století Tereza filozof. Dílo z roku 1748, za jehož autora je nejčastěji považován Boyer d’Argens, obsahuje i dobové ilustrace. Kvůli cenzuře vyšel v 18. století anonymně a ilegálně.

“Tereza filozof je atraktivní čtení na hranici pornografie (jak bychom řekli dnes), a přitom cituje filozofické nauky stejně smělé a převratné, jako byly ty, jichž se dovolávali encyklopedisté. Spis lze považovat za příklad zvláštního žánru, jímž je libertinský román,” píše v doslovu její překladatel, filozof a vysokoškolský profesor Miroslav Petříček.

Záhadou je dosud identita autora románu. Původně byl za něj považován Denis Diderot, avšak jako nejpravděpodobnější původce textu se zdá být Jean-Baptiste de Boyer, markýz d’Argens, voják, který po pádu z koně utrpěl vážné zranění, opustil vojenskou službu a věnoval se literatuře. Byl velmi vzdělaný a četl volnomyšlenkáře 17. století. Tereza filozof je často považována za pornografický román, přestože její druhý rozměr vysvětluje již sám název. S erotickými pasážemi se zde střídají (ba i prolínají) smělé úvahy postav o morálce, náboženství a metafyzice.

Mladá žena Tereza v románu vypráví svůj život, protože se osvíceně rozhodla sdělit své zkušenosti ostatním, tedy dát příklad a poučit. Vedle poselství myšlenkového zde najdeme také praktické rady (např. jak zabránit početí). Velký prostor je věnován morálce představitelů církve. Spisovatel se inspiroval dobovou událostí (názvy postav jsou pouhými anagramy): v roce 1731 otřásl Francií skandál, když vyšlo najevo, že jezuita Jean-Baptiste Girard (Dirrag) zneužíval v Toulonu svou dvacetiletou kajícnici Marii-Cathérine Cadiereovou (Eradice).

Autor pojal ženskou postavu v rozporu s konvencemi: nechce se stát manželkou ani matkou, do popředí dává smyslnost a ukazuje, že žena může poznat rozkoš i bez přičinění muže.