ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 14331 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Vychází literární klasika Křest svatého Vladimíra s ilustracemi Františka Gellnera

0 Richard Winter 25.3.2015

Nakladatelství Vyšehrad vydává satiru K. H. Borovského, do níž autor vložil svůj pohled na náboženství a na režim ruského samoděržaví. Gellnerův obrazový doprovod nezestárl o nic víc než verše, se kterými tvoří nerozlučný celek. Křest svatého Vladimíra, poslední ze tří satirických veršovaných skladeb napsaných v  době Havlíčkova pobytu ve  vyhnanství v  Brixenu, patří mezi nesmrtelnou klasiku české literatury. Mistr satirických epigramů v  ní v  roce 1855 zveršoval vyprávění středověkých spisů o  příchodu křesťanství na Rus.

Letos v lednu vydalo nakladatelství Vyšehrad knihu literárního historika M. C. Putny Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity, vysvětlující kulturní a duchovní kořeny, z nichž současná ruská politika vyrůstá. Nyní Vyšehrad přichází s dílem českého klasika.

Do Brixenu byl Havlíček deportován v prosinci 1851 a musel zde žít až do jara 1855. I ve vyhnanství  se snažil studovat, překládat a tvořit. “Když měl Havlíček v říjnu 1853 odpovídat před brixenským krajským soudem na udání, že přátelům do Čech posílá výňatky z básně plné ateismu a republikánství, připravil si německý koncept odpovědi, v němž mimo jiné uvádí: Nevzpomínám si dále na nic jiného, než že jsem skutečně v letech 1842 až 1844, tedy zhruba před deseti lety, když jsem v Moskvě studoval ruské dějiny, dostal nápad učinit cara Vladimíra předmětem žertovné básně a že jsem z toho tenkrát i některé verše uskutečnil, které ovšem neobsahovaly naprosto žádnou narážku na současnost. Tato báseň byla také vůbec příliš burleskní, než abych byl někdy zamýšlel ji uveřejnit, a také jsem ji nikdy nedokončil,” píše literární historik Mojmír Otruba.

Stejně klasickými jako Havlíčkovy verše jsou dnes i  ilustrace Františka Gellnera, osobnosti svým šlehavým a satirickým naturelem Havlíčkovy blízké. Ačkoli básník, prozaik, karikaturista a  ilustrátor ilustroval Havlíčkovu poému již více než před sto lety, jeho obrazový doprovod nezestárl o nic víc než verše, se kterými tvoří nerozlučný celek. Ilustrace k Havlíčkově poémě byly první ucelenou Gellnerovou výtvarnou prací. Křest svatého Vladimíra s Gellnerovými ilustracemi vyšel v polovině roku 1904.