ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5220 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Vychází kniha Povaha změny – Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace

0 Richard Winter 22.10.2015

Obavy o naši budoucí bezpečnost vyjadřují přední čeští vědci, intelektuálové a armádní specialisté v knize Povaha změny – Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace.

“Bylo by zahanbující až trestuhodné mlčet. Je nutné postupně naleptávat narkotizační závoj infotainmentu, jemuž je majorita nepřetržitě vystavena,” píše se v úvodu knihy editorů Miroslava Bárty, Martina Kováře a Otakara Foltýna. “S historicky bezprecedentně největšími prostředky a dosavadní nejvyšší úrovní znalostí v současnosti kontrastuje alarmující nepřipravenost na krize,“ varují autoři.

Kniha Povaha změny zprostředkovává pohled dvaceti různých odborníků, například geologa Václava Cílka, paleoekologa Petra Pokorného, orientalisty Luboše Kropáčka, jaderné inženýrky Dany Drábové, armádních velitelů Jiřího Balouna a Karla Řehky, žurnalisty Matyáše Zrna nebo psychoterapeutů Vladislava Chvály a Ludmily Trapkové na vybrané problémy dneška. Jednotlivé texty jsou věnovány klimatické změně, bezpečnostní situaci a energetickým zdrojům, nastupující vlně mezikontinentálních migrací, ale třeba i stavu současné rodiny.

Smyslem těchto kritických zamyšlení nad dlouhodobými trendy vývoje naší společnosti není šířit neklid, ale naopak upozornit na mnohé souvislosti a důležitost těchto procesů, kterým při řešení každodenních problémů nevěnujeme dostatečnou pozornost. Protože pouze pokud těmto jevům včas porozumíme, můžeme je začít úspěšně řešit. A to je hlavní cíl této publikace, která volně navazuje na bestsellery týkající se této problematiky, kterou v českém prostředí otevřeli právě editoři Miroslav Bárta a Martin Kovář.

Miroslav Bárta působí jako profesor egyptologie v Českém egyptologickém ústavu FFUK, který v současné době vede. Je také vedoucím archeologických výzkumů v Abúsíru a v Súdánu. K hlavním oblastem jeho vědeckého zájmu patří vztah člověka a přírodního prostředí ve starověku a také vývoj a kolaps komplexních společností. Je autorem a spolueditorem řady publikací, mimo jiné Kolaps a regenerace (2011), Kolaps neznamená konec (rozhovor S T. Turečkem, 2013), Civilizace a dějiny (2013) a nositelem několika prestižních vědeckých ocenění z domova i zahraničí.

Martin Kovář je profesor světových a obecných dějin, ředitel Ústavu světových dějin FF UK v Praze a prorektor UK pro vnější vztahy. Věnuje se především moderním dějinám Anglie (Velké Británie) a jejího impéria a evropským a transatlantickým dějinám dvacátého století. Je autorem několika knih, například Město a hry. Příběh lonndýnských olympiád (2012), a spolueditorem kolektivních monografií Kolaps a regenerace (2011, Cena rektora UK za tvůrčí počin roku), Civilizace a dějiny (2013).

Pplk. Otakar Foltýn je důstojníkem Generálního štábu Armády ČR, v současné době působí ve Společném operačním centru Ministerstva obrany. Je expertem na problematiku mezinárodněprávních aspektů vojenských operací. Byl nasazen v operaci KFoR v Kosovu a operaci ISAF v Afghánistánu. Mimo výkon služby se angažuje v neziskových organizacích zabývajících se ochranou přírody. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a externě přednáší předměty právo ozbrojeného konfliktu a teorie ozbrojených konfliktů.