ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 21489 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Vychází biografie Paula McCartneyho z pera Paula Du Noyera

0 Richard Winter 8.12.2016

Dokud Paul McCartney nenapíše vlastní paměti, nebudete asi potřebovat jinou knihu, než je čerstvá biografie z pera Paula Du Noyera. Ke sblížení slavného hudebníka a významného hudebního novináře Paula Du Noyera pomohlo, že jsou oba z Liverpoolu. Dělilo je dvanáct let, ale chodili do stejných škol.

Občas ve svých rozhovorech, které vedli v průběhu posledních pětatřiceti let, do absurdních detailů probírali linky městských autobusů, přístavní doky nebo obchodní domy. Na základě jejich setkání vznikla ojedinělá biografie. V překladu Ladislava Šenkyříka vydává Vyšehrad.

Kniha je výsledkem nesčetných setkání a rozhovorů, které její autor, významný anglický hudební novinář a rovněž rodák z Liverpoolu, vedl s Paulem McCartneyem většinou při neformálních příležitostech od roku 1979 do současnosti. Není tak pouhou strohou biografií jednoho slavného hudebníka, ale poskytuje čtenářům vhled do záležitostí, které by jinak zůstaly laikovi utajeny. V první části knihy máme možnost podívat se Paulovýma očima na vlivy, jež ho v průběhu jeho dětství a dospívání formovaly, na působení v Beatles a jejich neslavný konec v roce 1970, na znovunastartování kariéry v kapele Wings a McCartneyho sólovou dráhu, ale opomenuty nejsou ani vztahy a spolupráce s jinými umělci, včetně mnohdy problematického přátelství s Johnem Lennonem.

Druhá část pak dává v krátkých tematických kapitolách nahlédnout do McCartneyova přemýšlení o vlastním životě i dnešním světě obecně, z čehož nakonec vyplývá, že jeho hudba i život mají něco společné – nezměrný, všudypřítomný optimismus a celoživotní odhodlání překonávat překážky. Tím, že autor většinou nechává promlouvat samotného hlavního protagonistu vlastními slovy, poskytuje kniha Paul McCartney nejenom fanouškům Beatles jedinečnou možnost, jak proniknout do mysli jedné z největších hvězd hudebního nebe současnosti.

Du Noyer se narodil v roce 1954 v severoanglickém Liverpoolu a již v dětství se stal zapáleným fanouškem Beatles. Láska k rockové hudbě předurčila i jeho budoucí kariéru – stal se redaktorem slavného britského hudebního časopisu NME a o několik let později stál u zrodu magazínů Q a Mojo. Během své dlouhé kariéry novináře vedl rozhovory s hvězdami současné hudby jako David Bowie, Bruce Springsteen, Van Morrison nebo Madonna. Vedle Paula McCartneyho úzce spolupracuje i s Yoko Ono a na svém kontě má i několik knih o Johnu Lennonovi. Mj. je autorem hudebních dějin Liverpoolu a Londýna.