ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 28403 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Vycházejí historické romány českých spisovatelů z doby husitské

0 Richard Winter 9.4.2015

V těchto dnech vycházejí historické romány českých spisovatelů z doby husitské. Zájemci se mohou těšit na druhý díl Husitské epopeje Vlastimila Vondrušky a Krajina nočních jezdců Františka Niedla. Husitrská epopej nese podtitul Za časů hejtmana Jana Žižky a odehrává v letech 1416 až 1425. Hrdinou Niedlovy Krajiny nočních jezdců je opět Hynek Tas z Boru.

První díl Husitské epopeje Vlastimila Vondrušky vzbudil ohlas a ihned po vydání se stal jednou z nejprodávanějších knih podzimu. Vondruška píše své dílo podle dostupných historických faktů a co nejvěrněji vykresluje život té doby. A protože se děj odehrává v prostředí urozených i prostého lidu, v klášterech, na univerzitě, na radnicích i v řemeslnických dílnách, vytváří působivou fresku, v níž je zachycena řada dobových zvyklostí, móda, stolovací způsoby, ale také rodinné vztahy a představy středověkého člověka.

Navíc se snaží postihnout důvody, proč se chudí postavili proti bohatým, prostí proti vzdělaným, Češi proti Němcům a jak dopadl střet rozumných s fanatiky. Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví neúprosný osud proti sobě.

“Neuralgickým bodem našeho chápání českých středověkých dějin je samozřejmě husitství. Snad žádná doba není poznamenána ideologií tolik, jako právě události první poloviny 15. století. Jenže právě pohled na husitství se významně podílel na našem pojetí národa a vlastenectví, ale také třeba na představách sociální spravedlnosti, a to jak ve smyslu dobrém, tak i špatném. Chci proto přiblížit husitství co nejvěrněji, ale jinak, než starší autoři,” vysvětluje autor.

Krajina nočních jezdců je nový historický román Františka Niedla, který je také zasazen do doby husitské. Ostatně Hynek Tas z Boru je oblíbeným hrdinou autora a jeho čtenářů. Příběh aktuální novinky nás zavede do Čech, kde se boj rozhořel s největší intenzitou. Každý bojuje s každým. Císař Zikmund spoléhá na křížovou výpravu do Čech, kdy vojska se znakem kříže mají sevřít království ze všech stran. Katoličtí páni bojují proti kališníkům, ale i mezi sebou.

Mezi sebou začínají bojovat i kališníci – radikální proti umírněným. A někteří lidé změní stranu i několikrát za rok. A co Hynek Tas z Boru, někdejší osobní strážce krále Václava IV.? Přidá se k některé ze stran? Kývne na nabídku spojenectví s Oldřichem II. z Rožmberka? Nebo se naopak spojí se svým někdejším známým Janem Žižkou z Trocnova, aby nejen ochránil, ale i rozmnožil svoje zboží? Nebo se spokojí jen s ochranou karavan na Solné stezce.