ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 13541 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Výbor z díla Maxe Broda

0 jsk 7.2.2022

O pražském židovském německy píšícím spisovateli Maxi Brodovi (1884–1968) se u nás mluví především jako o příteli Franze Kafky, který uchoval Kafkovo dílo, postaral se o jeho vydání a napsal první prozaikovu biografii. Přitom bývá opomíjeno jeho vlastní rozsáhlé literární dílo a téměř neznámá je v Čechách jeho lyrická tvorba čítající kolem 500 básní. Z pěti sbírek vyšla jako první Der Weg des Verliebten (Cesta zamilovaného) v roce 1907 a jako poslední Gesang einer Giftschlange (Zpěv jedovatého hada) v roce 1966.

V nejnovějším výboru Touha najde čtenář Brodovy pestré a mnohostranné básně v překladu přední české lingvistky Zlaty Kufnerové. Mnohé lyrické texty mají silné autobiografické rysy, reflektují osobní zážitky v jednotlivých obdobích života, vycházejí ze vzpomínek na dětství, mládí, lásky, na rodinu a prostředí, v němž se autor pohyboval. Pochopitelně nechybí básně s tématem židovství, holokaustu a šoa. Mimořádně přesvědčivě a emocionálně silně vyznívají verše věnované bratrovi Ottovi, rovněž spisovateli, který se spolu s rodinou stal oběti holokaustu.