ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 12561 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Veřejnoprávní média jsou nejspolehlivějším zdrojem informací v Česku

0 jsk 20.6.2024

V nejnovějším průzkumu Vnímání veřejné služby hodnotí diváci Českou televizi jako důvěryhodnou, objektivní a vyváženou. Ve všech sledovaných bodech navíc došlo k nárůstu hodnocení.

Největší pozitivní změnu, o pět procentních bodů, zaznamenala ČT u dotazu, zda předkládá divákům pravdivý a nezkreslený obraz skutečnosti kolem nás. Úspěch zaznamenala veřejnoprávní televize i na mezinárodním poli, podle výzkumu Digital News Report patří Česká televize společně s Českým rozhlasem mezi nejdůvěryhodnější tuzemská média.

„Čísla nám ukazují, že naše práce má smysl. Diváci nás hodnotí jako objektivní a vyvážené médium, které se snaží nabídnout pravdivý obraz skutečností kolem nás. Potěšilo mě také hodnocení mezinárodního žebříčku Digital News Report, který nás zařadil po bok France Télévisions, rakouské ORF či italské RAI,“ říká generální ředitel České televize Jan Souček.

Na relevanci médií veřejné služby ukazuje pravidelný trackingový průzkum Vnímání veřejné služby ČT, kde Českou televizi jako důvěryhodnou označilo 67 procent dotazovaných. Oproti druhému pololetí loňského roku tak došlo k nárůstu o tři procentní body. Celkem 63 procent respondentů pak tvrdí, že informace předkládané ČT jsou objektivní a vyvážené. Největší nárůst ale veřejnoprávní vysílatel zaznamenal v otázce poskytování pravdivého a nezkresleného obrazu skutečnosti kolem nás, kde ho pozitivně hodnotilo 58 procent dotázaných, tedy o pět procentních bodů více než v předchozím průzkumu.

V případě zpravodajské ČT24 konstatují tři ze čtyř respondentů, že je stanice důvěryhodná.

Události, tedy hlavní zpravodajskou relaci České televize, i nadále diváci hodnotí suverénně jako nejdůvěryhodnější ze všech čtyř dotazovaných hlavních relací, označuje ji tak 57 procent dotázaných.

Mezinárodní výzkum Digital News Report, který pořádá Reuters Institute a University of Oxford, každoročně hodnotí zpravodajské zdroje ve 47 zemích světa, zkoumá důvěryhodnost médií a chování čtenářů a diváků. Tento výzkum byl realizován na přelomu ledna a února 2024 na reprezentativním vzorku dvou tisíc obyvatel České republiky.