ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 26861 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Ve Dvojité kapli se Alena Wagnerová vrací do časů dospívání

0 jsk 5.5.2021

Alena Wagnerová, která je české veřejnosti dobře známa jako publicistka a autorka biografií kulturních osobností, oslaví 18. května 2021 85. narozeniny. Nakladatelství Maraton k jejímu jubileu vydává novelu Dvojitá kaple, která v její tvorbě zaujímá výjimečné místo.

Rodina je pro děti místem bezpečí a lásky, ale také vzdoru, odporu a někdy odcizení. V intimní autobiografické próze se spisovatelka Alena Wagnerová vrací do dětství a dospívání za dvou totalit. Potýká se při tom se vzory, se kterými vyrůstala.

Nekázali rodiče vodu, a přitom pili víno? Nebyly jejich nároky na děti v rozporu s těmi, které kladli na sebe? A nesoudíme naopak my své blízké příliš přísně? Nesmírně silná próza ústí v katarzi, kterou je pochopení, odpuštění a nalezení cesty k sobě i k druhým, a to nikoli jako fráze, ale jako do poslední věty a slova prožité hledání.