ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 8889 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989

0 jsk 7.7.2022

Umění dočasné i trvalé, pomníky i performance. Výtvarné umění, které zasáhlo či zasahuje a ovlivňuje český veřejný prostor v novodobé historii je tématem nové výstavy s názvem „z galerie VEN! / Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989“, která byla zahájena ve čtvrtek 30. června v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze.

Součástí zahájení bude setkání a debata výtvarníků a teoretiků, kteří se sami tímto tématem dlouhodobě zabývají, a performance Dariny Alster. 4. srpna se uskuteční křest doprovodné česko-anglické publikace a uvedení filmového dokumentu. Výstava potrvá až do 4. září.

„Veřejný prostor a umění mají jedno společné, slouží komunikaci. Město poskytuje veřejný prostor fyzickému pohybu, chůzi, dopravě, ale i setkávání a navazování sociálních kontaktů, je místem vyslovené i mlčenlivé vzájemné komunikace lidí. Umělecká díla vystavená pod širým nebem hrají důležitou roli v utváření tohoto veřejného prostoru komunikace. Oslovují procházející diváky, připomínají cosi ze společné minulosti komunity a posilují tak identitu místa, nebo naopak probouzejí veřejnou debatu provokativně novými tématy. Komunikují však nejen s lidmi, ale i s okolními stavbami a fyzickým prostorem města, jemuž vtiskují důležité akcenty, povyšují jeho estetickou úroveň.  Právě tyto dvě role uměleckých děl ve veřejném prostoru jsou osou této výstavy. Zajímalo nás, jak umělecká díla vnášejí do veřejného prostoru témata veřejného zájmu a jak dotvářejí fyzickou tvář města, ať formou stálých objektů, dočasných uměleckých intervencí, venkovních galerií nebo sochařských festivalů. Ve čtyřech oddílech je představeno šest desítek uměleckých děl, jež byla vytvořena po roce 1989, krátký historický úvod připomíná i starší období od šedesátých let. Výstava se nevyhýbá ani dílům, která z různých důvodů vyvolávají kontroverzní reakce,“ popisuje výstavu jeden z jejích kurátorů, teoretik architektury Petr Kratochvíl.

(foto: Michal Barbuščák)