ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 4851 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Umění dlouhého století virtuálně

0 jsk 28.4.2020

Národní galerie Praha a nadační fond Bohemian Heritage Fund připravily interaktivní virtuální prohlídku expozice 1796–1918: Umění dlouhého století, která zahrnuje některá z nejvýznamnějších děl ve sbírkách galerie. Virtuální prohlídka je přístupná zdarma z webu Národní galerie Praha.

Stálá expozice byla nově uspořádána kurátory Ottou M. Urbanem, Veronikou Hulíkovou a Filipem Wittlichem a otevřena teprve v půlce listopadu loňského roku. Expozice 1796–1918: Umění dlouhého století vědomě a přirozeně spojuje domácí umění s tím zahraničním a uspořádává jej do tematických oddílů, v nichž spolu díla vzájemně komunikují. Vedle sebe se tak na výstavě objevují umělci nejen odlišných uměleckých názorů, ale i příslušníci velmi rozdílných generací, například Josef Mánes vedle Pabla Picassa, Josef Navrátil vedle Bohumila Kubišty či Antonio Canova vedle Franze von Stucka.

„Naším cílem nebylo vytvoření nějakého dalšího uměleckohistorického kánonu, který by nově kodifikoval to zásadní, co bylo v průběhu devatenáctého století na území Českých zemí vytvořeno. Takový přístup zákonitě opomíjí díla, která se do sbírky dostala formou nákupů či darů z jiných evropských regionů a která také zásadně ovlivňovala lokální situaci a vývoj na umělecké scéně. Expozice tedy ukazuje, co Národní galerie Praha v průběhu své více než dvěstědvacetileté existence shromáždila v širokém kontextu,“ popisuje Veronika Hulíková, jedna z kurátorů expozice.

Nadační fond Bohemian Heritage Fund a Národní galerie Praha se rozhodly expozici zpřístupnit v době pandemie, která všechny galerie a další instituce uzavřela.

„Současná pro kulturu nepříznivá doba si žádá nové zapojení, kreativitu a hledání možností, jak pomoci kultuře přežít. Naší ideou bylo zprostředkovat lidem zážitek z mimořádně kvalitní výstavy alespoň tak, jak jim to může on-line prostředí dovolit. Oslovili jsme proto odborníky na virtuální realitu a nasnímali výstavu takovým způsobem, jaký se používá ve všech významných světových galerií; tedy opravdu profesionálně,“ vysvětluje Lenka Lindaurová, umělecká ředitelka nadačního fondu Bohemian Heritage Fund, který virtuální prohlídku financoval.

„V současné situaci se přirozeně snažíme maximum našich aktivit přesouvat online. Prostřednictvím sociálních sítí jsme ve spojení s našimi návštěvníky a příznivci a informujeme je o aktualitách galerie. Smyslem je, abychom pro ně zůstali otevřeni. Uzavření výstavních prostor nás inspiruje k urychlenému rozvíjení online aktivit, připravili jsme nové formáty a hledáme nové cesty, abychom mohli přinášet kvalitní obsah. Jedna z těchto cest se otevřela v rámci spolupráce s Bohemian Heritage Fund. Virtuální prohlídka 360° je pro nás premiérou!“ říká Anne-Marie Nedoma, generální ředitelka Národní galerie Praha.

Virtuální prohlídka je dostupná z webových stránek Národní galerie Praha a umožní divákům v 360° rozhraní procházet celou expozicí a interagovat s vybranými stěžejními díly, které si lze prohlédnout v detailu a přečíst si o nich více informací.