ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 15138 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Tři S české hudby

0 jsk 7.2.2024

Poetická Pohádka Josefa Suka, česká premiéra skladby pro cembalo Mahana Esfahaniho od Miroslava Srnky a smyčcový kvartet Z mého života od Bedřicha Smetany v orchestrální instrumentaci George Szella zazní na koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu v pondělí 12. února od 19.30 hodin v pražském Rudolfinu.

Přímý přenos vysílají ČRo Vltava a rumunský rozhlas, záznam ČRo D-dur a stanice v Nizozemsku, Německu, Polsku, Lotyšsku a Katalánsku.

Hudba k Zeyerově poetické hře o Radúzovi a Mahuleně, prosycená pohádkovou atmosférou, láskyplností a svěží mladostí, vznikala v nejšťastnějším životním období Josefa Suka. Byl tehdy zamilovaný do Dvořákovy dcery, své pozdější manželky. Rok po úspěšné premiéře se mladý skladatel rozhodl vytvořit z hudebního materiálu koncertní suitu.

Skladba Standstill Miroslava Srnky byla poprvé uvedena v Kolíně nad Rýnem v září 2022 s Mahanem Esfahanim (na snímku) jako sólistou. Hrál Gürzenich-Orchester Köln, řídil jeho šéfdirigent François-Xavier Roth. Titul se dá přeložit pojmy nehybnost, zastavení či klid. S ohledem na vznik v době koronavirové pandemie a tehdejších uzávěr veškerého dění není ani trochu náhodný: vždyť emoce v lidech bouřily, ale svět zůstal zcela stát…

Srnka se ve své tvorbě snaží pracovat s dosud neslyšenými zvuky. Připouští, že by umění ztrácelo smysl, kdyby se tvůrce nevyjadřoval k tomu, co považuje za důležité, ale sám sebe vnímá spíše jako skladatele abstraktního rázu, protože ho přitahuje řešení rozvoje hudebních struktur. A tak i zvukové impulsy spojené se specifiky cembala – s jeho hbitostí a extrémní přesností i s relativně hlučnou výbušností na začátku každého tónu – využívá jako „spouštěče“ orchestrální struktury.

Smetanův kvartet č. 1 „Z mého života“, silně autobiografický, intimní a zároveň tragický, spadá již do doby hluchoty, podobně jako Má vlast a část oper. Tuto strhující hudební výpověď upravil pro symfonický orchestr George Szell. Původem maďarský dirigent emigroval před nacisty do USA, kde proslul jako šéf orchestru v Clevelandu. I za oceánem patřil k významným propagátorům Smetanova odkazu.