ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5769 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Třetí řada televizních Příběhů 20. století mapuje tragédie holokaustu

0 jsk 20.10.2021

Od prvních židovských transportů z protektorátu a od zřízení ghetta v Terezíně uplyne letos osmdesát let. Osudy československých Židů v letech 1938-1945, od postupného krácení občanských práv, přes vydělení ze společnosti a krádeže majetku až po deportace a vyhlazování, zpracovává nový dokumentární cyklus České televize Příběhy 20. století: Holokaust. První z osmi dílů uvede ČT2 v neděli 24. října od 17:30 hodin.

Letos uplyne osmdesát let od série událostí, které změnily dvacáté století. Židé začali být označováni žlutou hvězdou, z Prahy do Lodže odjel první z mnoha židovských transportů, vzniklo ghetto Terezín, bylo rozhodnuto o vybudování vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Události, jež znamenaly počátek nejhoršího masového vraždění v dějinách. V příštím roce pak uplyne osmdesát let od konference ve Wansee a osmdesát let od počátku deportací slovenských Židů. Česká televize jako připomínku těchto dějinných událostí připravila třetí cyklus Příběhů 20. století, který se pokusí co nejúplněji zmapovat okolnosti a specifika holokaustu v Československu.

„Sérii vnímám jako velmi podstatnou, hlavně proto že to jsou jedny z posledních svědectví pamětníků, kteří byli holokaustem osobně dotčeni; ať již oni sami nebo celé jejich rodiny. Osobní pohled i konkrétní svědectví každodenního života navíc vnáší do celé problematiky z dnešního pohledu jinou perspektivu než jen suchý obecný výklad dějinné události. Seriál je tak velmi důstojným připomenutím této historické etapy a zároveň velmi cenným archivním materiálem pro další generace,“ říká kreativní producentka Martina Šantavá.

Cyklus dokumentů zachycuje holokaust v podmínkách někdejšího Československa. Opírá se o unikátní výpovědi přeživších, československých občanů židovské národnosti a víry, kteří se stali obětmi nacistické antisemitské politiky.