ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5739 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Telegraph Gallery představuje spontánní kresby umělců

0 jsk 3.1.2024

Výstava Napojení představuje kresby patnácti umělců, kteří mají nadání vtisknout výtvarnou podobu jevům, jež se vymykají běžnému smyslovému vnímání.

Ústřední postavou mezi uměleckými vizionáři je Karel Malich, jehož prostorové kresby se na výstavě setkávají s díly Margity Titlové Ylovsky, Jana Híska, Jany Kasalové, Inge Koskové či Petra Nikla, ale i méně známých autorů, z nichž někteří vystavují poprvé. Projekt pro olomouckou Telegraph Gallery připravila kurátorka Terezie Zemánková. Výstava je k vidění do 28. března.

Projekt Napojení se zaměřuje na tvorbu současných českých autorů různých generací, která je intimním svědectvím o jejich spirituálních zkušenostech. Ústřední postavou výstavy je solitérní génius českého poválečného umění, sochař a malíř Karel Malich (1924–2019), který bývá řazen do proudu takzvané nové citlivosti.

„Ve své tvorbě zkoumal průnik smyslového vnímání s vlastními transpersonálními, až mystickými, zážitky. Pro Malicha stejně jako pro všechny vystavující umělce se ideálním výrazovým prostředkem stala kresba. Umožňuje totiž autentický a pravdivý záznam vjemu, ať už je provedena tužkou, pastelem, propiskou, perem, štětcem, nebo drátem do prostoru,“ vysvětlila kurátorka Terezie Zemánková.