ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 12345 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Svět knihy Praha nově v zářijovém termínu

0 jsk 13.4.2021

Pořadatelé mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha se rozhodli posunout termín konání letošního ročníku. Akce proběhne v tradiční lokaci na Výstavišti Praha od 23. do 26. září 2021.

„Do poslední chvíle jsme věřili, že by akce v avizovaném červnovém termínu mohla proběhnout, byli bychom schopni ji uspořádat jako akci bezpečnou a návštěvnicky komfortní. V tuto chvíli jsme však dospěli k momentu, kdy bychom museli začít s intenzivní komunikací, prodejem vstupenek a dalšími nevratnými kroky. Zároveň neexistují ani orientační informace o tom, jakými pravidly bychom se měli v červnu při organizaci podobné akce řídit. Navíc, zatímco u nás se epidemická situace v posledních dnech vyvíjí pozitivně, v jiných evropských státech právě kulminuje, což nás do značné míry limituje při zvaní zahraničních hostů i vystavovatelů,“ uvádí důvody ke změně termínu ředitel veletrhu Radovan Auer.

Čestným hostem letošního ročníku bude Francie, zvláštní pozornost bude věnována také Polsku, jehož prezentace se v loňském roce nemohla uskutečnit. Motto ročníku Můj domov je v jazyce má za cíl zkoumat otázky vztahu literárních děl i jejich autorů k jazyku, ke geografické i mentální příslušnosti k dané zemi.