ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 6274 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Spisovatelé na tvůrčích pobytech

0 Redakce 6.11.2020

I během listopadu se konají tvůrčí pobyty v Praze, v Brně a v Klášteře Broumov, které spoluorganizuje České literární centrum (sekce Moravské zemské knihovny v Brně). Jsou na nich Cristian Cámara Outes, Petr Kuhar, Martin Škabraha a Nela Bártová (na snímku).

Cristian Cámara Outes prožívá listopad na tvůrčím pobytu v Praze. Mezi autory, které překládal, jsou Boris Arvatov, Jelena Petrovskaja, Andrej Bělyj, Alexandr Vveděnskij, El Lisickij, Jurij Tyňanov, Viktor Šklovskij. Během rezidenčního pobytu v Praze plánuje pracovat na překladu filozofických próz Ladislava Klímy, například traktátů Svět jako vědomí a nic (1904) nebo Vteřina a věčnost (1928).

Peter Kuhar je na rezidenci v Brně. Do slovinštiny tvorbu více než čtyřiceti českých básníků (mj. Viola Fischerová, Irena Dousková, Petr Hruška, Petr Borkovec, Vít Slíva, Radek Fridrich, Jaroslav Hutka, Adam Borzič, Miloš Doležal atd.). Během svého pobytu v Brně plánuje napsat esej o současné české poezii a přeložit dílo některého z příslušných autorů. Na Masarykově univerzitě by rád prostudoval archivní materiály, které schraňuje FF MU a souvisí s česko-slovinským vědcem, prof. dr. Mihajlo Rostoharem, který se narodil ve Slovinsku a je zakladatelem české experimentální psychologie, a současně filozofem.

Martin Škabraha, prozaik, filozof a publicista, pobývá v Klášteře Broumov. Je autorem knih Sokrates vrací úder (2015), Vyhnání do ráje (2015), Podzim postmodernismu (s V. Bělohradským, M. Hauserem, R. Kandou a P. Kuželem, 2016) a sbírky povídek Rozpačité příběhy.

Nela Bártová stráví listopad také v Klášteře Broumov v rámci letos výjimečně vypsané rezidence pro začínající autorky a autory. Zajímá se o výtvarné umění (studuje v Ateliéru Sochařství 2 na FaVU VUT), o hudbu (produkční v klubu Bajkazyl Brno, občasná DJka). Básně jí vyšly ve Slovní skrumáži, sborníku Harakiri Czurakami a občasníku Foesie. Na rezidenci v Broumově bude pracovat na své první sbírce, která jí vyjde začátkem následujícího roku při nakladatelství Bílý vigvam. Sbírka bude multižánrovým počinem zahrnující nejen texty, ale i videa.

(foto: Łukasz Kujawski)