ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 28680 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Sledujte on-line: Zodpovědný kapitalizmus

0 Redakce 30.1.2012

Přednáškový cyklus Tomáše J. Bati na téma Zodpovědný kapitalismus.
Sledujte online v pondělí 30. ledna 2012

The Bata Shoe Foundation pořádá na počest Tomáše J. Bati přednáškový cyklus na téma odpovědný kapitalismus. Tyto přednášky jsou inspirovány přesvědčením pana Bati a jeho rodiny, že podnikání je veřejná činnost, která by měla přispívat k blahobytu obcí a společenství, v nichž působí.

Pro přehrání streamu je vyžadován Adobe Flash. Adobe Flash player is required to view the stream.

PROGRAM
14:00 – 15:30
Veřejná debata
Palác Žofín, Slovanský ostrov, Praha 1

HLAVNÍ PŘÍSPĚVEK
Muhammad Yunus
nositel Nobelovy ceny míru a zakladatel banky Grameen, Bangladéš
MODERÁTOR
Robert Břešťan
šéfkomentátor, Ekonom, Česká republika
PANELISTÉ
Šimon Pánek
zakladatel a ředitel, Člověk v tísni, Česká republika
Vladimír Dlouhý
ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády, Česká republika
19:00 – 21:30
Přednáška s recepcí na pozvánky
Rytířský sál Senátu České republiky, Valdštejnské náměstí 17, Praha 1

ÚVODNÍ SLOVO
Sonja Bata, O.C.
předsedkyně, The Bata Shoe Foundation, Kanada
PŘÍSPĚVKY
PaedDr. Alena Gajdůšková
místopředsedkyně Senátu, Parlament České republiky, Česká republika
Prof. Ing. Petr Sáha CSc.
rektor, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
HLAVNÍ PROJEV
Prof. Muhammad Yunus
nositel Nobelovy ceny míru a zakladatel banky Grameen, Bangladéš

Přednášky se konají každý rok střídavě v Kanadě (kde je organizuje Schulich School of Business) a České republice (kde je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně).

Prof. Muhammad Yunus
Profesor Muhammad Yunus je zakladatelem a generálním ředitelem banky Grameen, která má v současnosti 2 565 poboček, jež poskytují úvěry více než 8 milionům chudých lidí v 81 379 vesnicích v Bangladéši.
Prof. Y unus vyvinul klíčový koncept banky Grameen, jímž jsou mikroúvěry pro nejchudší z chudých, kterým banka pomáhá vymanit se z chudoby. Tento projekt vznikl v roce 1976 a v roce 1983 získal bankovní licenci a byl transformován do podoby formální nezávislé banky. Podle svého názvu „Grameen“ (v překladu vesnice) banka nabízí malé půjčky chudým venkovským živnostníkům, především ženám.

Nobelova cena míru za rok 2006 byla udělena společně Muhammadu Yunusovi a bance Grameen „za jejich úsilí o ekonomický a sociální
rozvoj v nejnižších vrstvách společnosti“. Vedle poskytování půjček chudým prof. Muhammad Yunus zasvětil svou práci v posledních letech také šíření a implementaci myšlenky „sociálního podnikání“ – konceptu podnikání, které usiluje o řešení společenských problémů a také o vlastní finanční udržitelnost.