ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 10880 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Silver Lining – 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého

0 Richard Winter 23.9.2015

“Temný oblak noci poodhalí stříbrný svůj lem.” S tímto mottem vypůjčeným od anglického barokního básníka Johna Miltona slaví Národní galerie v Praze 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého. Výstava Silver Lining konaná od 30. září 2015 do 17. ledna ve Veletržním paláci není typickou skupinovou přehlídkou. Je spíše detailně zaměřenou asambláží fragmentů zahrnující jak nově vzniklá díla, tak díla přetvořená či upravená pro dané místo v duchu site-specific. Výstava laureátů nejprestižnější české umělecké ceny si klade řadu otázek, jež se kriticky staví k hodnotícím mechanismům ceny, poukazují na její udržitelnost a vyzdvihují roli, kterou sehrála v procesu psaní nedávné historie současného (českého) umění.

Cena, kterou Václav Havel velebil coby ‘dobrý a ctnostný počin’ a která vznikla na počest jednoho z nejpozoruhodnějších myslitelů v oblasti teorie a dějin umění Jindřicha Chalupeckého, se stala hrdou vůdčí institucí utvářející identitu mladé české umělecké scény v období posledních pětadvaceti let. Stala se neocenitelnou platformou konfrontující historickou perspektivu – která překročila práh směrem k vyspělé praxi –, stanovující diagnózu současnosti – která drží prst na tepu doby –, a formulující očekávání a požadavky budoucnosti, a to skrze neustálé redefinování kritérií estetické volby a legitimizaci kritického hodnocení.

“Výstava Silver Lining není ani pamětní sbírkou, ani síní slávy. Nabízí moment sebereflexe, anatomický průřez institucionálním fenoménem. Osciluje mezi úspěchem a neúspěchem, hrdinstvím a slabostí. Každé z děl je performativním gestem – částicí, která přispívá k mikrokosmu kontinuity i přeryvů v historii umění. Díla ztracená v galaxii výstavy usilují o vlastní autonomii a nechávají zaznít mimořádný subjektivní hlas,” uvádí kurátor výstavy Adam Budak.

Výstava doprovozená krátkými příběhy hlavních osobností Ceny Jindřicha Chalupeckého – zakladatelů, členů poroty, podporovatelů a sponzorů –, se stává polemickým prostorem, polyfonní sbírkou hybridních předmětů, která zkoumá ”jak je důležité míti cenu’. Vedle traumatu nenaplněných ambicí tak přináší i ‘okamžiky prozření’ a jako taková je, či se spíše zoufale snaží být, vyjádřením naděje a optimismu.

Umělci: Vladimir Kokolia, František Skála, Martin Mainer, Petr Nikl, Kateřina Vincourová, Jiří Příhoda, Jiří Černický, Lukáš Rittstein, David Černý, Tomáš Vaněk, Markéta Othová, Michal Pěchouček, Ján Mančuška, Kateřina Šedá, Barbora Klímová, Eva Koťátková, Radim Labuda, Jiří Skála, Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov, Marek Ther, Vladimíř Houdek, Dominik Lang, Roman Štětina