ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 12455 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Rozdali Ceny Nakladatelství Academia

0 jsk 5.10.2021

V pátek 1. října 2021 proběhlo v budově Akademie věd České republiky v Praze slavnostní vyhlášení 13. ročníku Cen Nakladatelství Academia a zároveň 9. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia. V soutěži Ceny Nakladatelství Academia byly hodnoceny publikace vydané v roce 2020 na pracovištích Akademie věd České republiky. V 9. ročníku Studentské soutěže byly hodnoceny magisterské diplomové práce obhájené v období 15. října 2019 až 31. října 2020. Vítězné práce budou v Nakladatelství Academia vydány do jednoho roku knižně.

V kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce zvítězila publikace Shakespearova Anglie Martina Hilského. V kategorii překlad vědecké nebo populárně-naučné práce získala ocenění Nina Fojtů za překlad publikace Válečný deník 1914–1918 autora Ernsta Jüngera. V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace ocenila porota dílo Jana Macka, Ladislava Rollera, Karla Beneše, Kamila Holého a Jaroslava Holuši Blanokřídlí České a Slovenské republiky II. Širopasí. Cenu za výtvarné zpracování si odnesli Pavel Štefan a Jan Šavrda za grafickou přípravu publikace Imago, Imagines. Cenu poroty získaly editorky Martina Ireinová a Petra Přadková za publikaci Slovanský jazykový atlas.

Nejprodávanější knihou roku 2020 z produkce Nakladatelství Academia je publikace Martina Hilského Shakespearova Anglie.

Knihou roku, tedy absolutním vítězem, se stala publikace Kateřiny Kubínové, Kláry Benešovské a kolektivu autorů Imago, imagines. Křišťálovou plastiku z dílny výtvarníka Jana Exnara převzaly vítězky z rukou předsedkyně Akademie věd České republiky prof. Evy Zažímalové.

(foto: Ústav dějin umění AV ČR)