ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 6031 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Román Ve stínu meče je příběhem o rozmachu arabské říše

0 Richard Winter 21.5.2015

Britský spisovatel Tom Holland přináší v románu Ve stínu meče strhující příběh rozmachu arabské říše se všemi jeho dopady pro západní svět. Nakladatelství Dokořán uvedlo poprvé na český trh Hollanda před deseti lety, kdy v románu Perský oheň ukázal, jak dokáže vtipně a napínavě psát o vzdálené historii a jejím zrcadlení v moderní společnosti.

“Konvertité přecházející k islámu od zoroastrovské církve s sebou často přinášeli představy, které mohly být právě jen jejich: například že odpadlíky od víry je třeba popravovat, že modlitbu je nutno pronášet pětkrát denně nebo že jedinečným znakem zbožnosti je používání zubního kartáčku. V Koránu nebylo rozhodně nic, co by takové představy podporovalo: odpadlíkům od víry nebyla určena poprava, nýbrž peklo, modlitby nebyly předepsány pětkrát denně, nýbrž třikrát a o zubním kartáčku není v Koránu sebemenší zmínka. Jak zvláštně to muselo vypadat a jak podivuhodná shoda okolností to musela být, když se muslimové ve verdiktech o trestech za odpadlictví či o tom, kolikrát denně se mají modlit, stále více přikláněli k zoroastrovským přikázáním, přijímali je za svá, a přitom zcela ignorovali, co je psáno v Koránu. Krom toho si vypěstovali pozitivní vztah k dentální hygieně,”píše britský spisovatel Tom Holland ve své pozoruhodné knize Ve stínu meče.

V šestém století našeho letopočtu byl Blízký východ rozdělen na dvě mocenská centra, Persii a Byzanc. Už o sto let později se ale na jejich místo prodrala nová velmoc – arabská říše. Její bleskový vzestup znamenal v podstatě konec starověkého světa. Změny, které se v této chaotické době udály, však nebyly pouze geopolitické; svědčily o zásadní proměně lidské společnosti. Ta měla mít nepředvídatelné důsledky nejen pro současnost, ale také pro blízkou i vzdálenou budoucnost.

To prozkoumal oceňovaný autor Tom Holland ve své nové knize, v níž se ponořil do historie oblasti Blízkého východu a Palestiny, kde má kořeny nejen evropská civilizace, ale i křesťanství, islám a judaismus. Jakou roli sehrála tato tři hlavní světová náboženství v boji o světovou nadvládu? Jaké místo náleželo císařům, šáhům a chalífům v tehdejších mocenských sporech při ustavování velkých říší? Proč mají Bible a Korán podobu, v jaké je známe dnes, a jak to ovlivňovalo tvorbu zákonů, architekturu, průběh bitev nebo dentální hygienu? Tom Holland zde přináší strhující a dramatický příběh rozmachu arabské říše se všemi jeho dopady pro západní svět.

Tom Holland je absolventem univerzit v Oxfordu a Cambridge. Úspěšnou spisovatelskou dráhu zahájil jako scenárista a tvůrce rozhlasových her. Proslavil se románovou trilogií námětově čerpající ze života básníka lorda Byrona.