ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 20663 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Projekt Praho! se z básní v ulicích rozšíří do nové publikace

0 jsk 25.2.2022

Projekt Praho!, který loni v říjnu začal oživovat veřejný prostor v metropoli několika desítkami básní na samolepkách, plakátech či billboardech a vzbudil značný zájem veřejnosti, se částečně rozšíří na novou platformu. Na jarní rovnodennost, která letos připadá na 20. března, vyjde první ze čtyř publikací Praho!

Stejně jako u projektu v ulicích, který poběží dál, i tentokrát půjde o snahu propojit lidi dohromady. A také o upozornění na skutečnost, že umění samotné může nést různé formy. Každá publikace bude dostupná na webu, a hlavně v pražských kavárnách či uměleckých institucích po celém městě.

Všechny básně rozmístěné po Praze jsou opatřeny číslem a QR kódem, odkazujícím na webové stránky s několika osobními otázkami. „Od spuštění projektu se mi dostalo na 4 000 výpovědí, které nádherně poukazují na jedinečnost každého z nás. Mnohé si protiřečí, jiné se opakují. Časté jsou například zmínky o pocitu samoty či neporozumění. Lidé, možná i díky skutečnosti, že je projekt anonymní, se mnou sdílejí své největší obavy, tajemství nebo naopak zasílají svoji poezii, kresby či dokonce krátké filmy. Jde o neuvěřitelnou sbírku názorů zprava doleva, všemožných pocitů, uměleckých vyjádření a myšlenkových pochodů,“ říká autorka projektu Praho!, která zatím svou identitu tají.

„Svou identitu zatím odhalovat nechci – domnívám se, že právě i tato skutečnost napomáhá lidem, kteří na básně reagují, cítit se bezpečně a sdílet vše, co mají na srdci,“ vysvětluje.

Tagy: