ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5112 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Příjmy v hudebním průmyslu loni vzrostly

0 jsk 25.3.2021

Celkové příjmy hudebního průmyslu v České republice vzrostly v roce 2020 o více než 8 procent a činí 1 183 mil. Kč. Velmi komplikovaný rok byl těžký i pro všechny umělce, kteří se ze dne na den ocitli bez příjmů ze živého hraní. O to více potěšitel­né je, že publikum vyjadřuje podporu svým umělcům prostřednictvím nákupu jejich tvorby online.

Hudební průmysl zažívá díky digitálním prodejům další růst trhu i navzdory tomu, že příjmy z veřejného provozování a z prodejů fyzických nosičů značně poklesly. Růst trhu i nadále táhnou streamingové služby, které zaznamenaly v roce 2020 značný růst, téměř o 45 procent.

Po růstu prodejů fyzických nosičů v roce 2019 (o 8 procent), kdy za tímto růstem stojí krom jiného prodeje spojené s úmrtím tuzemské ikony, Karla Gotta, došlo v roce 2020 v těchto prodejích naopak k osmiprocentními poklesu. Prodeje CD a DVD nosičů poklesly o 17 procent, respektive o 6 procent. Zatímco prodeje vinylových nosičů zaznamenaly opětovný, a to dosti značný nárůst o 12 procent.

Dominujícím způsobem šíření hudby zůstává šíření digitální. Z úda­jů o trhu plyne, že digitální a fyzické prodeje jsou v poměru 75 ku 25. Tříčtvrtinový podíl příjmů z digitálních prodejů naznačuje jedno­značný trend v konzumaci hudby, který byl v období pandemie a vládních opatření ještě umocněn. V porovnání s rokem 2019 je ná­růst příjmů z digitálních prodejů značný, a to o celých 40 procent.

Neutuchající zájem o streaming dokládá neuvěřitelný nárůst příjmů v tomto segmentu trhu (o 45 procent). V České republice jsou i nadále do­stupné všechny velké streamingové služby. Pokračuje také trend poklesu příjmů z downloadu, ty meziročně po­klesly o 18 procent. Příjmy z downloadů již představují pouze 3 procenta z celkového objemu digitálních prodejů.